Alle publikationer

2021 Retssikkerhedsenheden, Anbringelse, Børn og unge

Udfordringer og mønstre i sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke

2020 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2021

2020 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Børn og unge, Adoption

Årsberetning 2019 for Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2020 Børn og unge, Anbringelse, Handicap børn, Handicap

Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

2020 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2019 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2020 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2020

2020 Udsatte voksne

Evaluering af det sociale frikort

2020 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandling 2019

2020 Vejledninger

At skrive en afgørelse

2020 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2019

2020 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019

2020 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2019

2020 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2019 Anbringelse, Børn og unge

Børnesagsbarometret

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Integration, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Udlændinge

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

2019 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2019 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2018

2019 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsopgørelse 2018

2019 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2018

2019 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2018

2019 Børn og unge, Handicap, Handicap børn

Hjemmetræning delrapport 2

2019 Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Hjemmetræning delrapport 1

2019 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2018 for Klagenævnet for Specialundervisning

2018 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2019

2018 Statistik – arbejdsskadesager, Redegørelse

Årsredegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2017

2018 Adoption, Børn og unge

Rapport om adoption uden samtykke

2018 Børn og unge

Kvalitet i sagsbehandlingen

2018 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2018 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2018 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens undersøgelse af 225-timersreglen

2018 Børn og unge, Handicap børn, Handicap

Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41

2018 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsopgørelse 2017

2018 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2017

2018 Børn og unge, Anbringelse

Kontinuitet i anbringelser

2018 Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse

Pædagogisk praksis på de sikrede døgninstitutioner

2018 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2017

2018 Handicap, Ældre

Praksistjek af magtanvendelse

2018 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport for 2017 for Klagenævnet for Specialundervisning

2018 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens årsrapport 2017

2017 Statistik – arbejdsskadesager, Redegørelse

Årsstatistik 2016 på arbejdsskadeområdet

2017 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2018

2017 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016

2017 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2017:2

2017 Børn og unge, Anbringelse

Plejefamilier, delrapport 3 - supplerende støtte

2017 Statistik – arbejdsskadesager, Redegørelse

Årsredegørelse AES 2016

2017 Statistik – førtidspension, Redegørelse

Førtidspension 2016

2017 Adoption

Åbenhed i adoption

2017 Familie, Redegørelse

Sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark, 2016

2017 Statistik – førtidspension, Redegørelse

Statistik for førtidspension - 1. kvartal 2017

2017 Statistik – førtidspension, Redegørelse

Tendenser for førtidspensioner 2016:4

2017 Redegørelse, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2016

2017 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsopgørelse 2016

2017 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2016:4

2017 Statistik – førtidspension, Redegørelse

Tendenser for førtidspensioner 2016: 3

2017 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2016 - tilsyn med de formidlende organisationer

2016 Resultatkontrakt, Resultatplaner

AST resultatplan 2017

2016 Statistik – underretning, Redegørelse

Underretningsstatistik 2015

2016 Kriminalitet, Børn og unge, Anbringelse

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

2016 Statistik – arbejdsskadesager, Redegørelse

Ankestyrelsens årsstatistik om afgørelser på arbejdsskadeområdet 2015

2016 Statistik – anbringelse, Redegørelse

Ankestyrelsens anbringelsesstatistik 2015

2016 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2015

2016 Familieret, Statistik - familieret, Redegørelse

Familieret 2016:3

2016 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2016:2

2016 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2015

2016 Statistik – førtidspension

Flere førtidspensionister i 2015

2016 Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2015

2016 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2016: 1

2016 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015

2016 Statistik - familieret, Familieret

Familieret 2016:1

2016 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2015:4

2016 Fleksjob, førtidspension og pension

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

2016 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2015

2016 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2015 for Klagenævnet for Specialundervisning

2016 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Undersøgelse af forældrebetaling for døgntilbud

2016 Anbringelse, Børn og unge, Familie

Ankestyrelsens undersøgelse om samværssager

2016 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2015:4

2016 Resultatkontrakt, Resultatplaner

Resultatplan 2016

2015 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2015:3

2015 Børn og unge, Anbringelse

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

2015 Statistik - familieret

Familieret 2015:3

2015 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2014: Støtte til køb af handicapbil

2015 Vejledninger, Redegørelse

Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg

2015 Statistik - familieret

Familieret 2015:2

2015 Statistik - familieret

Familieret 2015:1

2015 Statistik - familieret

Familieret 2014

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner

2015 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Lidt flere nye førtidspensionister i 2014

2015 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2014

2015 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2014

2015 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

2015 Fleksjob, førtidspension og pension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

2015 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Børn og unge

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen

2015 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:4

2015 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2014 for Klagenævnet for Specialundervisning

2014 Resultatkontrakt, Resultatplaner

Resultatkontrakt 2015

2014 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2014:3

2014 Anbringelse, Børn og unge

Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

2014 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:2

2014 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2013

2014 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2013: Støtte til køb af handicapbiler

2014 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2013

2014 Handicap, Familie, Statistik – integration

Integration: Status og udvikling 2014

2014 Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnets årsberetning 2012

2014 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2013

2014 Vejledninger

Køreplan om det særlige spor

2014 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2013

2014 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue

2014 Udlændinge, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport - danskundervisning (2012)

2013 Resultatkontrakt, Resultatplaner

Resultatkontrakt 2014

2013 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2013 - tillæg

2013 Statistik – arbejdsskadesager

Færre afgørelser om arbejdsskader i 2012

2013 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2013:3

2013 Statistik – førtidspension, Familie

Kommunerne tilkendte i 2012 fortsat færre førtidspensioner

2013 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2013:2

2013 Handicap, Familie, Statistik – integration

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING (2013)

2013 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2012

2013 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2012: Støtte til køb af handicapbiler:

2013 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for 2012

2013 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2012

2013 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2013:1

2013 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2012 - Familieret

2013 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2012

2013 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2012:4

2013 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2012

2013 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2013

2012 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2012:3

2012 Handicap, Familie, Statistik – integration

Fakta om integration (2012)

2012 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2012:2

2012 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for 2012:2

2012 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Antallet af overnatninger på botilbud er steget

2012 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2011

2012 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2011

2012 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afslutter færre sager

2012 Statistik – bilstøtte, Familie

Færre ansøgninger om handicapbil

2012 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2012:1

2012 Hjemløshed, Udsatte voksne, Handicap

Kommunernes anvendelse af de ændrede handlekommuneregler

2012 Fleksjob, førtidspension og pension

Kommuner har fokus på samarbejdet med lægekonsulenter

2012 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2011

2012 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2011:4

2012 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2011

2012 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2012

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2011:3

2011 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Ankestyrelsen omgjorde færre arbejdsskadesager i 2010

2011 Anbringelse, Børn og unge

Eget værelse som anbringelsesform

2011 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Færreste brugere af forsorgshjem og herberger i 10 år

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2011:2

2011 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2010

2011 Familie, Handicap

Medborgerskabsrapport bilag 3a

2011 Handicap

Medborgerskab i Danmark

2011 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2010

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2011:1

2011 Familie, Statistik – bilstøtte

Flere søger om handicapbil, men samtidig får flere afslag

2011 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgør fortsat flere sager

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension, årsstatistik 2011

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Samme antal nye førtidspensionister i 2010 som året før

2011 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af kontanthjælp

2011 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2010

2011 Resultatkontrakt

Direktørkontrakt 2011

2011 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2011

2011 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2010:4

2011 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2010

2011 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner

2011 Tilbud til ledige

Ledighedsydelse og sanktioner

2011 Handicap

Kontanthjælpssanktioner

2011 Anbringelse, Børn og unge

Efterværn

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2010:3

2010 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Færre, men længere ophold på forsorgshjem og herberger

2010 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Ankestyrelsen afgjorde flere sager om arbejdsskade i 2009

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2010:2

2010 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2009

2010 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2009

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Psykiske lidelser årsag til 8.700 nye førtidspensionister i 2009

2010 Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

2010 Familie, Statistik – bilstøtte

Færre fik støtte til køb af handicapbil i 2009

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2010:1

2010 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2010

2010 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2009

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2009:4

2010 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2009

2010 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsberetning 2010

2010 Fleksjob, førtidspension og pension, Tilbud til ledige

Pilotprojekt om øget vejlednings- og formidlingsaktivitet

2010 Handicap, Børn og unge

Tabt arbejdsfortjeneste

2010 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag

2010 Boligstøtte

Boligstøtteloven

2009 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere opholder sig længere tid på forsorgshjem og herberger

2009 Tilbud til ledige

Praksisundersøgelse om revalidering

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:3

2009 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2008

2009 Fleksjob, førtidspension og pension

Førtidspension på det foreliggende grundlag

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:2

2009 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Ankestyrelsen afgør flest sager om arbejdsulykker

2009 Handicap, Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse, Udsatte voksne

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

2009 Vejledninger

Sprogpolitik

2009 Resultatkontrakt, Resultatplaner

Resultatkontrakt 2009

2009 Familie, Statistik – anbringelse

Anbringelsesstatistik 2008

2009 Familie, Statistik – bilstøtte

Kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning om handicapbil

2009 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Flere afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:1

2009 Anbringelse, Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge

2009 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2008

2009 Vejledninger

Tag signalerne alvorligt

2009 Familie, Statistik – bilstøtte

Støtte til køb af handicapbil: Årsstatistik 2007

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:4

2009 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2008

2009 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Hver nat sover 2.000 personer på forsorgshjem eller herberg

2009 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsberetning 2009

2009 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

2009 Fleksjob, førtidspension og pension

Fleksjob

2008 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og sociale nævn 2007

2008 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Flest klager ved skader i bevægeapparatet

2008 Tilbud til ledige, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:3

2008 Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn

2008 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2007

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:2

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:1

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Halvdelen af nye førtidspensionister har psykiske lidelser

2008 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2007

2008 Resultatplaner

Resultatkontrakt 2008

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Praksisundersøgelse om matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2007:4

2008 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2007

2008 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2006

2008 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsberetning 2008

2008 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik

2007 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2006

2007 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Flest arbejdsskadesager fra mænd i fremstillingsindustrien

2007 Familie, Statistik – bilstøtte

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2006

2007 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2007:3

2007 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2007:2

2007 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for de sociale nævn 2006

2007 Resultatplaner

Resultatkontrakt 2007

2007 Familie, Statistik – førtidspension

Lille fald i antallet af nye førtidspensionister

2007 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2006

2007 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner - 2006:4

2007 Forebyggelse af ekstremisme

Årsrapport 2005

2007 Resultatkontrakt

Resultatkontrakt 2006

2007 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2005

2007 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om personligt tillæg til folkepensionister

2007 Børn og unge, Udsatte voksne, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Bevilling af behovsbestemt tillæg til svage unge

2006 Familie, Statistik – bilstøtte

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2005

2006 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2005

2006 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2006: 3

2006 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2005-2006

2006 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2006: 2

2006 Familie, Statistik – førtidspension

Syv pct. færre på førtidspension

2006 Familieret

Samvær Barnets perspektiv

2006 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for de sociale nævn 2005

2006 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2006: 1

2006 Sygedagpenge

Standsning af sygedagpenge

2006 Sygedagpenge

Standsning af sygedagpenge

2006 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2005: 4

2005 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2005: 3

2005 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2004

2005 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2004-2005

2005 Familie, Statistik – bilstøtte

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2004

2005 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2005: 2

2005 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2005: 1

2005 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

2005 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2004: 4

2005 Resultatplaner

Resultatkontrakt 2005

2004 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2004: 3

2004 Statistik – bilstøtte, Familie

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2003

2004 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2003-2004

2004 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2004: 2

2004 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2002-2003

2004 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2003

2004 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2004

2004 Familieret

Navne Personnavne

2004 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

2004 Familie, Statistik – førtidspension

Førtidspension - kvartalsstatistik 2004: 1

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 08.12.2020

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring