Gå til indhold

Praksisundersøgelse om personlig assistance til handicappede i erhverv

Ankestyrelsen har undersøgt 139 sager fra 18 kommuner, hvor kommunen har bevilget personlig assistance til en handicappet, så han kan udføre de opgaver, der er indeholdt i jobbet.

Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist knap halvdelen af sagerne, hvis de var påklaget til styrelsen. I mange tilfælde har kommunerne bevilget en personlig assistent på et mangelfuldt grundlag.

Personlig assistent for den handicappede eller vikar for virksomheden

I hver 3. afgørelse er assistentens opgaver reelt ikke at bistå den handicappede person i løbet af dennes arbejdsdag, men at udføre konkrete opgaver, som den handicappede ikke selv kan udføre. Derved bliver assistenten en ekstra arbejdskraft for virksomheden, fremfor at assistere den handicappede til at udføre de opgaver hun er ansat til. Det er ikke hensigten med ordningen. 

Det er en betingelse for at få bevilget personlig assistance, at den handicappede person har en varig og betydelig nedsat funktionsevne. Det var tilfældet i hovedparten af sagerne.

139 sager fra 18 kommuner

I praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen foretaget en stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingen i 139 sager fra 18 kommuner:

 • Albertslund
 • Allerød
 • Ballerup
 • Brøndby
 • Furesø
 • Faaborg-Midtfyn
 • Greve
 • Hillerød
 • Holbæk
 • Hjørring
 • Ishøj
 • Norddjurs
 • Næstved
 • Ringkøbing-Skjern
 • Silkeborg
 • Tønder
 • Vejle
 • Ærø

Lovens formål

Loven om kompensation til handicappede i erhverv skal give flere muligheder for, at personer med handicap kan få et job på en almindelig arbejdsplads. Loven indeholder en række krav til, hvornår en kommune kan bevillige personlig assistance, så en handicappet person kan udføre et arbejde. 

Hvem kan få den personlige assistance?

Ledige, lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig personlig bistand. 

Funktioner kommunen kan yde hjælp til

Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af jobbet, og som den handicappede har behov for særlig assistance til på grund af sit handicap. 

Funktioner kommunen ikke kan yder hjælp til

Kommuerne kan ikke yde tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforenligt med funktionsnedsættelsen hos den handicappede person. Denne skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. 

En personlig assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring