Gå til indhold

Whistleblowerordning

Ankestyrelsen har fra 1. november 2020 oprettet en whistleblowerenhed, som skal håndtere indberetninger om kritisable forhold i Ankestyrelsen.

Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

Du kan som ansat i Ankestyrelsen, som samarbejdspartner til Ankestyrelsen og som ansat hos en samarbejdspartner indberette om kritisable forhold i Ankestyrelsen til styrelsens whistleblowerordning. 

Hvad kan du indberette om?

Du kan bruge whistleblowerordningen til at indberette om alvorlige forhold som fx:

 • strafbare forhold,
 • overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i Ankestyrelsen,
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter,
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvordan indberetter du?

Du kan lave en indberetning til Ankestyrelsens whistleblowerordning via dette link:

Du kan også sende eller aflevere fysisk post til enheden: 

Ankestyrelsen                                
Nytorv 7     
9000 Aalborg

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København S

Mærk kuverten: Overleveres personligt til Whistleblowerenheden 

Endeligt kan du indberette via et fysisk møde . 

Hvem behandler indberetningerne til whistleblowerenheden?

Din indberetning vil blive behandlet af en særlig whistleblower-enhed i Ankestyrelsen. Når du indberetter, behandler vi din sag hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

 Vi kan have behov for at stille dig uddybende spørgsmål for at sikre, at vi har den nødvendige information og viden til at behandle sagen. Hvis du har indberettet anonymt, og vi dermed ikke har dine kontaktoplysninger, skal du være opmærksom på, at din sag kan blive henlagt, uden at det er muligt at komme til bunds i den. 

Anonymitet og forhold du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at indberette anonymt

Du kan indberette til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

 Indberetter du anonymt, skal du være opmærksom på, at du ikke ved vedhæftning af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at give oplysninger om din identitet. 

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen fra en computer, der er stillet til rådighed af Ankestyrelsen, eller fra en computer, der er på Statens IT’s netværk, vil det evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktivitet på Ankestyrelsens netværk.

Ekstern whistleblowerordning

Er du omfattet af personkredsen, der kan indberette til Ankestyrelsens whistleblowerordning, og ønsker du at indberette om alvorlige forhold i Ankestyrelsen, kan du vælge at gøre til en ekstern whistleblowerordning, frem for til Ankestyrelsens interne whistleblowerordning.

Vi opfordrer til, at du indberetter internt, hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvis du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Den eksterne whistleblowerordning er placeret i Datatilsynet. Du kan læse mere om ordningen, herunder om hvordan indberetninger indgives her på dette link.

Vi gør opmærksom på, at interne og eksterne whistleblowerordninger ikke begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret.

Statistik over henvendelser til Ankestyrelsens whistleblowerordning

Henvendelser i 2021:

WBO_2021_henvendelser

Henvendelser i 2022:

WBO_henvendelser_2022

Henvendelser i 2023:

whistleblower.JPG

  Sidst opdateret 15.04.2024

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring