Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Juridisk hotline

Juridisk hotline er lukket for spørgsmål, men du kan stadig se tidligere svar.

Blanketter

Kontaktformularer, ankeskema og blanketter.

Organisation

Her finder du vores organisationsdiagram, resultatplaner, årsrapporter og nøgletal.

Om hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder. Der er også sider målrettet borgere med en sag hos os.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.

Artikler om Ankestyrelsen

Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Vision, mission og strategi

Læs om vores vision, mission og langsigtede strategi frem mod 2022.
Sidst opdateret 20.09.2019