Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Kontakt os

Selvom Ankestyrelsen har afdelinger både i Aalborg, Ringsted og København, har vi det samme telefonnummer og den samme mail.

Juridisk hotline

Juridisk hotline er lukket for spørgsmål, men du kan stadig se tidligere svar.

Blanketter

Kontaktformularer, ankeskema og blanketter.

Organisation

Se Ankestyrelsens organisationsdiagram og download det som pdf.

Nøgletal, årsrapporter og kontrakter

Her finder du nøgletal, årsberetninger, resultatkontrakter.

Om hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder. Der er også sider målrettet borgere med en sag hos os.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.

Artikler om Ankestyrelsen

Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Strategi

Ankestyrelsens strategi 2018 - 2022.
Sidst opdateret 29.08.2018