Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Vision, mission og strategi

Læs om vores vision, mission og langsigtede strategi frem mod 2022.

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Organisation

Her finder du vores organisationsdiagram, resultatplaner, årsrapporter og nøgletal.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.

Artikler om Ankestyrelsen

Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 15.10.2019