Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 klagesager hvert år. Vi udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Om os

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet, koordinerer praksis over hele landet og bidrager med viden om udviklingen på velfærdsområdet.

Kontakt os

Selvom Ankestyrelsen har afdelinger både i Aalborg og København, har vi det samme telefonnummer og den samme mail.

Juridisk hotline

Ankestyrelsens juridiske hotline er et tilbud om juridisk vejledning til kommuner, der er i tvivl om et juridisk problem. Sagsbehandlere skal bruge en særlig formular.

Blanketter

Her finder du blanketter, som du har brug for i din kontakt med Ankestyrelsen.

Organisation

Ankestyrelsen er organiseret i områder og kontorer i København og Aalborg. Se den grafiske fremstilling af vores organisation.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ankestyrelsen som arbejdsplads

Se ledige stillinger, tilmeld dig jobagenten, og læs om Ankestyrelsen fra en medarbejdervinkel.

Nøgletal, årsberetninger, resultatkontrakter og årsrapporter

Her finder du nøgletal, årsberetninger, resultatkontrakter og årsrapporter tilbage fra 2008.

Forretningsorden

Forretningsordenen indeholder regler for Ankestyrelsens funktion, sammensætning og sagsbehandling.

Om www.ast.dk

Ankestyrelsens hjemmeside henvender sig både til borgere og professionelle, og emnerne favner bredt.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.
Sidst opdateret 26.05.2016