Gå til indhold

Vision, mission og strategi

Ankestyrelsens vision fortæller, hvor vi vil hen som organisation. Missionen beskriver, hvordan vi når derhen. Og Ankestyrelsens strategi skal sikre, at vi lykkes med det, vi er sat i verden for; nemlig at styrke retssikkerheden for borgerne.

Ankestyrelsens vision

Ankestyrelsen:

Ankestyrelsens mission

Ankestyrelsen styrker retssikkerheden.

Ankestyrelsens strategi 2018-2020

I strategien stiller vi skarpt på tre områder, hvor vi vurderer, at der er behov for og stort potentiale i et øget fokus. 

Vores strategiske fokusområder fra 2020 til 2022 er:

  • Sagsbehandlingstid – kort sagsbehandlingstid på alle områder
  • Kvalitet – helhedsorientering og høj og ensartet kvalitet
  • Åbenhed – øget åbenhed og kommunikation

Sidst opdateret 16.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring