Nævn

Ankestyrelsen er sekretariat for seks selvstændige nævn: Adoptionsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Adoptionsnævnet

En af Adoptionsnævnets centrale opgaver er at behandle klager fra borgere, der har fået afslag på at blive godkendt til at adoptere et barn fra udlandet eller Danmark.

Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.

Psykolognævnet

Psykolognævnet har til opgave at autorisere psykologer samt at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Artikler fra nævnene

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 05.07.2018