Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet træffer afgørelse i klagesager inden for en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager angår SU og det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse (handicaptillæg).

SU klagenævnet billede

SU klagenævnet billede