Gå til indhold

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger

Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.

Ankenævnet er uafhængigt, og nævnets afgørelser er endelige inden for det administrative system.

Det betyder, at ankenævnets afgørelser er bindende for den myndighed, der traf den oprindelige afgørelse, og at der ikke kan klages over nævnets afgørelser til ministeren.

Ankenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden er en dommer. Når ankenævnet afgør sager om støtte til personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, deltager der også et sagkyndigt medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Ankenævnets faste medlemmer er:

  • Dommer Anne Berg (formand)
  • Afdelingsleder Karoline Pinholt
  • Advokat Anders Ehlers Andersen
  • Sagkyndige medlemmer udpeges fra gang til gang af Danske Handicaporganisationer.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring