Pension

Ankestyrelsen behandler klagesager om pension. Det drejer sig fx om klager over afgørelser om folkepension, førtidspension, pension i udlandet eller efterløn.

For borgere

Vi behandler klagesager om fx folkepension, førtidspension, pension i udlandet, brøkpension m.m.

Folkepension

Udbetaling Danmark vejleder og træffer afgørelse om folkepension, beregning af folkepension og visse tillæg.

Førtidspension

Førtidspension er som udgangspunkt til personer over 40 år. Borgerens arbejdsevne skal være varigt nedsat og være af et sådant omfang, at borgeren ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et arbejde fremover.

Pension i udlandet

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, kan under visse omstændigheder få tilkendt dansk pension og medbringe deres pension til udlandet.

Brøkpension

Når en pensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en nedsat pension: Brøkpension.

Tilbagebetaling af pension

Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis en borger har fået udbetalt for meget pension.

Efterløn

Som medlem af en a-kasse har du mulighed for at få efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du betaler til efterlønsordningen og opfylder betingelserne for at få efterløn.

Artikler om pension

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 05.06.2018