Gå til indhold

Vejledning om afgørelsesbegrebet

Kommunerne træffer hvert år et stort antal afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen. Men hvornår er der reelt tale om en afgørelse? Og hvornår er der tale om procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed? Ankestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning , som hjælper kommunerne på vej.

Vejledningen er målrettet sagsbehandlere i kommunerne.

Indhold i vejledningen

Kapitel 2 Afgørelsesbegrebet, herunder:
- Hvad er en afgørelse
- Hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed
- Hvad er procesbeslutninger
- Overvejelser ved registrering af afgørelser generelt

Kapitel 3 Afgørelser efter servicelovens § 85
Kapitel 4 Afgørelser efter servicelovens § 95
Kapitel 5 Afgørelser efter servicelovens § 96
Kapitel 6 Afgørelser efter servicelovens § 97
Kapitel 7 Afgørelser efter servicelovens § 100
Kapitel 8 Afgørelser efter servicelovens § 107
Kapitel 9 Afgørelser efter servicelovens § 108

Der er lavet en kort udgave af vejledningen om afgørelsesbegrebet, som du finder under bilag. 


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version af publikationen

Bilag:

Afgørelsesbegrebet - en kort udgave

Download handicaptilgængelig version af bilag

Sidst opdateret 16.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring