Gå til indhold

Blanketter og kontaktformularer

Her finder du Ankestyrelsens blanketter og kontaktformularer.

 

Kommunale sager og Udbetaling Danmark sager

Ankeskema til kommuner
Ankeskema til Udbetaling Danmark
Skema til supplerende oplysninger
Skema til mellemkommunal uenighed
Indberetning af afgørelser efter barnets lov § 139-registreringsforpligtelsen

Børn og unge

Underretning om et barn eller ung

Klage over børn- og ungeudvalgets afgørelser (Af sikkerhedsmæssige årsager, kan vi ikke længere tilbyde digital indsendelse af blanketten. Vi opfordrer dig til at udfylde PDF blanketten og vedhæfte den i en mail til sikkermail@ast.dk - der fremsendes ikke en kvittering til din mail)

Klage over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser (Af sikkerhedsmæssige årsager, kan vi ikke længere tilbyde digital indsendelse af blanketten. Vi opfordrer dig til at udfylde PDF blanketten og vedhæfte den i en mail til sikkermail@ast.dk - der fremsendes ikke en kvittering til din mail)

Fuldmagtsforhold

Fuldmagtsblanket (online skema)
Fuldmagtsblanket (word) Fuldmagtsblanket til de seks nævn i Ankestyrelsen (borger.dk)
Fuldmagtsblanket til Ligebehandlingsnævnet (pdf)
Fuldmagtsblanket Klagenævnet for Specialundervisning – førskole og folkeskole (pdf)
Fuldmagtsblanket Klagenævnet for Specialundervisning - unge og voksne (pdf)

Diverse sagstyper

Skema til CKA-sager
Skema til sager om dagpengegodtgørelse (G-dage)
Ankeskema til sager fra Seniorpensionsenheden
Skema til sager fra Seniorpensionsenheden (pdf)
Skema til sager fra Fonden Lønmodtagernes Feriemidler

Kontakt Ankestyrelsen eller nævn

Kontakt Ankestyrelsen
Contact the Appeals board (kontakt Ankestyrelsen på engelsk/english)
Kontakt Ankestyrelsens databeskyttelsesrådgiver
Kontakt Adoptionsnævnet
Kontakt Ligebehandlingsnævnet
Kontakt Psykolognævnet
Kontakt Klagenævnet for Specialundervisning
Kontakt Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Kontakt Arbejdsmiljøklagenævnet

Adoption

Ansøgning om ophævelse af adoption
Venteliste til børnegruppe
Ansøgning om individuel PAS-rådgivning til voksne adopterede (word)
Ansøgningsskema Eneadoptantgrupper - Sjælland og Fyn
Ansøgningsskema Eneadoptantgrupper - Jylland og Fyn
Ansøgningsskema voksengrupper
Ansøgningsskema Forældregrupper. Teenager.
Rådgivning ud over 20 timer
Ansøgning om PAS-undervisning

Adoptionsnævnet

Kontakt Adoptionsnævnet
Tilkendegivelse af ønske om national adoption

Ligebehandlingsnævnet

Kontakt Ligebehandlingsnævnet
Klageskema – Ligebehandlingsnævnet (online skema)
Klageskema – Ligebehandlingsnævnet (Pdf)

Psykolognævnet

Kontaktformular til Psykolognævnet - Ankestyrelsen (ast.dk)
Ansøgningsskema om anerkendelse  (online skema)
Ansøgningsskema om anerkendelse (pdf)
Arbejdsforhold - ansat
Arbejdsforhold - ansat - corona - telefon- og videounderstøttet (9. marts 2020 til 1. april 2021)
Arbejdsforhold - ansat - corona - videounderstøttet (2. april 2021 til 3. oktober 2021)
Arbejdsforhold - selvstændig
Arbejdsforhold - selvstændig - corona - telefon- og videounderstøttet (9. marts 2020 til 1. april 2021)
Arbejdsforhold - selvstændig - corona -videounderstøttet (2. april 2021 til 3. oktober 2021)
Revisorerklæring - eksempel
Supervision
Egenterapi
Egenterapi – eksempel

Psykolognævnet - English

Application for recognition of your professional qualifications
Application form
Occupation – employee
Occupation – self-employed/private practice
Supervision – English
Personal Psychotherapy
Send application for recognition of your professional qualification (online form)
Application form for recognition of foreign qualifications as a psychologist (pdf)

Klagenævnet for Specialundervisning

Kontakt Klagenævnet for Specialundervisning
Forældremyndighedsblanket (pdf)
Fuldmagtsblanket – førskole og folkeskole (pdf)
Fuldmagtsblanket_unge og voksne (pdf)

Fonde og legater

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg
Søstrene Gads Legat

Det kommunale Tilsyn

Klageskema for kommuners og regioners sager om aktindsigt efter offentlighedsloven
Skema - anmodning om forhåndsudtalelse
Skema til brug ved anmodning om samtykke til salg uden offentligt udbud

Rejseafregning

Blanket til rejseafregning for beskikkede og nævnsmedlemmer 2024
Blanket til rejseafregning for lægekonsulenter, som ikke er omfattet af speciallægeoverenskomst 2024
Blanket til rejseafregning for lægekonsulenter, som er omfattet af speciallægeoverenskomsten 2024

Blanket til rejseafregning for beskikkede og nævnsmedlemmer 2023
Blanket til rejseafregning for lægekonsulenter, som ikke er omfattet af speciallægeoverenskomsten 2023
Blanket til rejseafregning for lægekonsulenter, som er omfattet af speciallægeoverenskomsten 2023

Sidst opdateret 18.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring