Børn & Familie

Fagområderne spænder fra adoption til anbringelser, fra faderskab til forældremyndighed. De kan også handle om økonomi – ydelser og bidrag – eller om, hvilket navn barnet kan få. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Fagområder

Børn- og familieområdet - for eksempel adoption, navne og underretninger.

Artikler om Børn & Familie

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.