Børn & Familie

Klagesager, der har med børn og familie at gøre, spænder fra adoption til anbringelser, fra faderskab til forældremyndighed. De kan også handle om økonomi – ydelser og bidrag – eller om, hvilket navn barnet kan få. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.

For borgere

Vi behandler klagesager om fx adoption, navne, anbringelse af børn og unge, forældremyndighed og samvær, ægteskab og skilsmisse m.m.

Adoption

Adoption skal altid være til gavn for barnet. Hvis du ønsker at adoptere ved såkaldt fremmedadoption, skal du først godkendes som adoptant.

Navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun et efternavn.

Faderskab

Når et barn bliver født, skal det fastslås, hvem der er far til barnet.

Sager om børn og unge

Ankestyrelsen kan efterprøve alle tvangsmæssige afgørelser truffet af kommunernes børn og unge-udvalg i sager om børn og unge i alderen 0-18 år.

Underretninger

Ankestyrelsen har særlige og udvidede muligheder for at træffe afgørelser i sager, hvor vi bliver bekymrede for et barn eller en ung.

Forældremyndighed og samvær

I kan som forældre altid selv aftale at ændre forældremyndigheden. I kan også selv aftale, hos hvem af jer barnet skal bo, og hvordan samværet skal være.

Ægteskab og skilsmisse

To personer – uanset køn – kan indgå ægteskab. Et ægteskab eller en skilsmisse har juridisk betydning for ægtefællerne på en række områder.

Familieydelser og bidrag

Familieydelser er ydelser fra det offentlige. Bidrag er ydelser mellem enkeltpersoner, f.eks. børnebidrag fra den ene forælder til den forælder, der bor sammen med et fælles barn.

Artikler om Børn & Familie

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 21.06.2018