Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Siderne er målrettet borgere, som har en sag i Ankestyrelsen.

For borgere med en klagesag

Sidst opdateret 06.12.2018