Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Siderne er målrettet borgere, som har en sag i Ankestyrelsen.

For borgere med en klagesag

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06/12 2018

Sidst opdateret 06/12 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring