For borgere med en klagesag

Her på siderne kan du læse om din klagesags gang i Ankestyrelsen. Du kan også få oplysninger om blandt andet fuldmagter, lægekonsulenter eller sagsbehandlingstider.

Vil du klage?

Hvis du er utilfreds med en beslutning, som din kommune har truffet, kan du i nogle tilfælde klage til Ankestyrelsen.

Sådan behandler vi din sag

Din klage kommer igennem et bestemt forløb, fra Ankestyrelsen modtager din klage, til vi behandler og afslutter din sag.

Fuldmagter

Du kan som part i en sag give fuldmagt til, at andre hjælper dig, mens vi behandler sagen i Ankestyrelsen.

Hvad handler din sag om?

Din sag i Ankestyrelsen kan handle om børn og familie, pension, beskæftigelse, arbejdsskader eller hjælp og støtte. Du kan også have en sag i et af de nævn, som vi er sekretariat for.

Ny praksis om sygedagpenge

En dom fra Højesteret har fået Ankestyrelsen til at ændre praksis.

Klagefrister

Hvis du vil klage, skal det ske inden for en særlig frist.
Sidst opdateret 02.09.2016