Fuldmagter

Du kan som part i en sag give fuldmagt til, at andre hjælper dig, mens vi behandler sagen i Ankestyrelsen.

Du kan give en anden fuldmagt til at hjælpe dig, når Ankestyrelsen behandler din sag. Det kan du gøre når som helst, mens sagen bliver behandlet. 

Du har ret til at give fuldmagt ifølge forvaltningslovens § 8 stk. 1.

Læs loven på Retsinformation.

Det betyder, at du skal give skriftlig fuldmagt til den, du vil have til at hjælpe med din sag. Det kan for eksempel være en person fra et fagforbund eller en privat støtteperson. 

Husk fuldmagten til din ægtefælle

Din ægtefælle eller samlevende, dine forældre eller børn er ikke automatisk part i din sag. De kan derfor ikke få oplysninger af os om din sag, medmindre du har givet dem fuldmagt. 

Du behøver ikke skrive en fuldmagt, hvis du har en advokat til at hjælpe dig i din sag.

Fuldmagsblanket (pdf)

Hvor skal jeg sende min fuldmagt hen?

Du skal sende denne fuldmagt med original underskrift til Ankestyrelsen.

Du kan også sende fuldmagten elektronisk via en sikker mail. Så skal du for eksempel bruge din egen digitale postkasse, som du finder på borger.dk.

Digital post hos borger.dk

Vores postadresse
Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Hvad bliver en fuldmagt brugt til?

Fuldmagten betyder, at personen med fuldmagten fra dig fører din klagesag og får alle dine rettigheder i sagen. Den du har givet fuldmagten kaldes også en fuldmagtshaver og repræsenterer dig i din sag. 

De vigtigste rettigheder er:

  • retten til at få aktindsigt. Det vil sige, at få lov til at se sagens dokumenter og andre oplysninger.
  • retten til at blive hørt. Din fuldmagtshaver må se og kommentere dokumenter og oplysninger, som andre har sendt ind til din sag. Det kan for eksempel være dokumenter fra din læge. 
  • retten til at komme med en udtalelse. Det vil sige at sende sende kommentarer ind til sagen 
  • retten til at anmode om, at sagens udsættes for at komme med en udtalelse. Det betyder, at vi venter med at komme med en afgørelse, indtil din repræsentant har sendt en kommentar til sagen til os. 
  • retten til at få afgørelsen. 
  • retten til at anke en afgørelse fra en underinstans som kommunen, Statsforvaltningen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til Ankestyrelsen.

Fuldmagtshaveren overtager med andre ord alle dine rettigheder i sagen.

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til din sag, skal du henvende dig til fuldmagtshaveren. Det er fuldmagtshaveren, der har ansvar for at kommunikere med os.  

Alle breve, oplysninger, spørgsmål osv., sender vi kun til fuldmagtshaveren. Det er derfor vigtigt, at du er i kontakt med fuldmagtshaveren løbende.

HUSK: underskriv altid din fuldmagt, inden du sender den ind. Du skal også sætte dato på fuldmagten. 

Hvad er en bisidder?

Indimellem bruges ordet bisidder. Ankestyrelsen opfatter betegnelsen således, at det er en støtteperson, der for eksempel:

  • hjælper en part med at skrive en klage. 
  • skriver under på klagen sammen med parten selv.
  • deltager i et møde for at støtte parten. 

Hvis en person ønsker, at en bisidder får rettigheder under sagens behandling, skal bisidderen have en fuldmagt.

Fuldmagt til en journalist eller et medie

Ankestyrelsen giver ikke personlige oplysninger i en sag til en journalist eller et medie. Det sker kun, hvis sagens parter har givet fuldmagt til det pågældende medie.

Derfor kan vi som udgangspunkt ikke udtale os om behandlingen eller afgørelsen af en sag om en navngiven person uden en fuldmagt. Det er en privat sag, om en borger for eksempel søger erstatning i en arbejdsskadesag, eller at ens børn er anbragt.

I børnesager er vi af hensyn til barnets behov yderst tilbageholdende med at udtale os om en konkret sag, selvom forældrene har givet fuldmagt til en journalist.

Vi udtaler gerne overordnet om vores sagsområder.

Sidst opdateret 05.07.2016