Vil du klage?

Hvis du er utilfreds med en en afgørelse fra din kommune, kan du i nogle tilfælde klage til Ankestyrelsen.

Vi behandler klager over afgørelser fra disse myndigheder:

 • Kommunale afgørelser på det social- og beskæftigelsesmæssige område
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Udbetaling Danmark
 • Kommunernes Børn og unge-udvalg
 • Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring
 • Jobcentre
 • Uddannelesinstitutioner
 • a-kasse 

Hvem kan klage til Ankestyrelsen?

Det kan parterne i sagen, som er afgjort af en af de nævnte myndigheder. 

Parter i en sag er for eksempel den person og eller forsikringsselskab, som afgørelsen handler vedrører.

Ankestyrelsen er sidste administrative klageinstans. Herefter har du mulighed for at gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

Det er gratis at klage til os.

Du skal følge en bestemt klagevejledning og tidsfrister 

Hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen, skal du følge klagevejledningen. Den fik du i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Læs mere om tidsfrister og klagevejledning.

Indholdet af en klage

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er alligevel en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal dog meget gerne indeholde:

 • Dit navn, 
 • Adresse, tlf. nr. og mailadresse 
 • Dit CPR-nr. 
 • Navnet på den myndighed, du vil klage over som for eksempel din kommune eller Udbetaling Danmark. 
 • Gerne sagsnummeret på sagen, du vil klage over.

Materiale om sagen

Vi indhenter al materiale/akter om din sag fra den myndighed, du vil klage over.

Du er velkommen til at vedlægge kopier af relevant materiale, du selv har om sagen, men du får ikke disse kopier tilbage, når vi har behandlet din klagesag. Du kan også sende os nyt materiale, mens vi behandler din sag.

Hvis du eller din partsrepræsentant mener, at der mangler oplysninger, eller I har flere bemærkninger til sagen, er I velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi beder om at få jeres eventuelle bemærkninger inden 14 dage.

Hvordan behandler og afgør vi klager

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter.

Særligt for klagesager til nævn og udvalg

I et vist omfang er der særlige regler for klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og de nævn, som Ankestyrelsen er sekretariat for.

Lovgrundlag

Ankestyrelsens kompetence til at behandle klagesager fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Læs loven på retsinformations hjemmeside. 

Sidst opdateret 05.07.2016