Gå til indhold

Vil du klage?

Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en afgørelse, for eksempel fra din kommune.

Vi behandler klager over afgørelser fra:

  • Kommuner 
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Udbetaling Danmark
  • Kommunernes børn og unge-udvalg
  • Arbejdstilsynet
  • Adoptionssamråd
  • Socialtilsynet
  • Jobcentre
  • Uddannelsesinstitutioner
  • A-kasser. 

Hvem kan klage til Ankestyrelsen?

Parterne i sagen kan klage. Parter i en sag er for eksempel den person eller det forsikringsselskab, som afgørelsen handler om.

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans. Herefter har du mulighed for at gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

Det er gratis at klage til os.

Du skal følge en bestemt klagevejledning 

Hvis du vil klage til os, skal du følge en klagevejledning. Den fik du i brevet sammen med afgørelsen, du vil klage over. 

Vi sender dig et brev, når vi har modtaget din klage. I det brev bekræfter vi, at vi har fået klagen og de forskellige dokumenter/akter.

Særligt for klagesager til nævn og udvalg

Der er nogle særlige regler for klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og de nævn, vi er sekretariat for:

Lovgrundlag

Vores kompetence til at afgøre klager kan du læse om i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Du kan læse lovens tekst på www.retsinformation.dk. Du skal finde Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven hedder pr. 1. april 2023 lov nr. 265 af 25. februar 2022.

Sidst opdateret 30.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring