Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2015                  2. kvartal 2016

Aug.
2016

Kommunale sager 4,2 4,2 4,6
Arbejdsskadesager - fasttrack * 3,0 3,7
Arbejdsskadesager - normal * 8,3 8,4
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 3,3 4,9 6,2
Familieretlige sager 4,1 4,2 3,6
Udbetaling Danmark-sager 5,2 3,9 4,1
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 5,4 3,5 2,3
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,4 8,5 7,8
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,9 2,7 3,3
Sager i Adoptionsnævnet 1,5 1,5 2,0
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger ** 4,9 5,1

* I 2015 blev arbejdsskadesager ikke opgjort i fasttrack og normal.

** Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger blev overflyttet til Ankestyrelsen den 15. august 2015.

Mål- og resultatplan

I vores mål- og resultatplan 2015-2018 kan du læse om målene for sagsbehandlingstiderne.

Ankestyrelsens mål- og resultatplan 2015-2018

Sidst opdateret 10.10.2016