Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2018                 

Januar 2019

Februar 2019

Kommunale sager 4,8 3,9 4,2
Arbejdsskadesager 7,3 7,6 7,6
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 6,9 4,4 3,9
Familieretlige sager 4,3 6,1 5,3
Udbetaling Danmark-sager 5,5 4,2 4,2
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 2,7 3,0
Sager i Ligebehandlingsnævnet 9,3 3,4 5,2
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 4,2 3,8
Sager i Adoptionsnævnet 3,2 - 1,4
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 7,5 7,3
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 3,4 4,3
Sidst opdateret 18.03.2019