Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2016                  4. kvartal 2016

Januar
2017

Kommunale sager 4,4 4,9 4,1
Arbejdsskadesager 7,6 8,3 7,7
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,3 3,7 3,9
Familieretlige sager 3,4 3,0 2,5
Udbetaling Danmark-sager 4,6 4,5 4,7
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,4 3,6 1,7
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,1 7,9 7,0
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,8 4,9 4,3
Sager i Adoptionsnævnet 1,5 1,6 1,8
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 5,1 5,5 4,6

I vores resultatkontrakter kan du læse om målene for sagsbehandlingstiderne

Sidst opdateret 24.02.2017