Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2016                  

Tredje kvartal 
2017 

Oktober 2017

Kommunale sager 4,4 4,9  4,8
Arbejdsskadesager 7,6 6,2 5,5
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,3 5,2 5,0
Familieretlige sager 3,4 3,4 3,6
Udbetaling Danmark-sager 4,6 6,8 6,5
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,4 5,1 4,6
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,1 6,3 8,2
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,8 3,4 3,4
Sager i Adoptionsnævnet 1,5 1,2 3,0
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 5,1 4,2 3,5
Sidst opdateret 20.11.2017