Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2015                  4. kvartal 2016

Dec.
2016

Kommunale sager 4,2 4,6 5,1
Arbejdsskadesager - fasttrack * 4,0 4,1
Arbejdsskadesager - normal * 8,5 8,2
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 3,3 3,7 4,1
Familieretlige sager 4,1 3,0 2,9
Udbetaling Danmark-sager 5,2 4,5 4,5
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 5,4 3,6 3,8
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,4 7,9 7,5
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,9 4,9 5,6
Sager i Adoptionsnævnet 1,4 1,6 0,8
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger ** 5,5 5,5

* I 2015 blev arbejdsskadesager ikke opgjort i fasttrack og normal.

** Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger blev overflyttet til Ankestyrelsen den 15. august 2015.

Mål- og resultatplan

I vores mål- og resultatplan 2015-2018 kan du læse om målene for sagsbehandlingstiderne.

Ankestyrelsens mål- og resultatplan 2015-2018

Sidst opdateret 19.01.2017