Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2018                 

Juli 2019*

August 2019*
Kommunale sager 4,8 4,4 4,7
Arbejdsskadesager 7,3 5,7 6,2
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 6,9 - 4,1
Udbetaling Danmark-sager 5,5 3,1 3,1
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 2,2 4,8
Sager i Ligebehandlingsnævnet 9,3 2,9 7,7
Sager i Psykolognævnet 4,3 5,4 3,6
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 2,9 3,6
Sager i Adoptionsnævnet 3,2 - 0,4
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 4,6 6,4
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 3,7 3,6

* Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

 

Sidst opdateret 18.09.2019