Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2017                 

November 2018

December 2018

Kommunale sager 4,7 5,3 4,8
Arbejdsskadesager 6,6 7,0 7,6
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,8 7,0 5,3
Familieretlige sager 3,2 4,9 5,1
Udbetaling Danmark-sager 6,2 6,4 4,7
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 4,9 3,4 3,3
Sager i Ligebehandlingsnævnet 7,6 3,6 5,8
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 4,1 4,2 3,7
Sager i Adoptionsnævnet 2,0 1,5 0,5
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 4,2 6,8 7,8
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 5,8 6,9 8,2
Sidst opdateret 16.01.2019