Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2017                 

December 2017

Januar 2018

Kommunale sager 4,7 4,9 5,1
Arbejdsskadesager 6,5 6,4 6,2
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,8 4,8 4,3
Familieretlige sager 3,2 3,4 4,4
Udbetaling Danmark-sager 6,2 5,0 4,6
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 4,9 4,6 4,5
Sager i Ligebehandlingsnævnet 7,5 4,4 15,7
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 4,1 3,9 2,9
Sager i Adoptionsnævnet 1,9 5,6 4,7
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 4,2 5,7 6,1
Sidst opdateret 20.02.2018