Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2018                 

Marts 2019 *

April 2019 *
Kommunale sager 4,8 3,9 3,7
Arbejdsskadesager 7,3 6,8 6,5
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 6,9 3,3 4,4
Udbetaling Danmark-sager 5,5 3,9 2,8
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 4,2 2,8
Sager i Ligebehandlingsnævnet 9,3 5,7 5,0
Sager i Psykolognævnet 4,3 5,7 6,1
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 4,6 4,7
Sager i Adoptionsnævnet 3,2 3,7 0,5
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 7,0 6,3
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 3,7 2,7

* Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Sidst opdateret 20.05.2019