Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2017                 

August
2018

September 2018

Kommunale sager 4,7 4,6 4,8
Arbejdsskadesager 6,6 7,7 7,5
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,8 7,2 7,8
Familieretlige sager 3,2 3,7 4,3
Udbetaling Danmark-sager 6,2 5,0 6,2
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 4,9 3,6 3,0
Sager i Ligebehandlingsnævnet 7,6 6,1 6,4
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 4,1 3,2 3,5
Sager i Adoptionsnævnet 2,0 1,6 2,1
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 4,2 7,2 7,9
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 5,8 6,9 6,5

Note: Der var ingen afgjorte beskæftigelsessager (ikke-kommunale) i juli 2018.

Sidst opdateret 11.10.2018