Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2015                  3. kvartal 2016

Okt.
2016

Kommunale sager 4,2 4,6 5,0
Arbejdsskadesager - fasttrack * 3,6 4,3
Arbejdsskadesager - normal * 8,5 8,8
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 3,3 5,0 4,2
Familieretlige sager 4,1 3,6 3,0
Udbetaling Danmark-sager 5,2 8,5 4,4
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 5,4 3,2 3,5
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,4 7,9 6,8
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 2,9 3,4 4,2
Sager i Adoptionsnævnet 1,4 1,7 2,5
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger ** 5,6 5,1

* I 2015 blev arbejdsskadesager ikke opgjort i fasttrack og normal.

** Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger blev overflyttet til Ankestyrelsen den 15. august 2015.

Mål- og resultatplan

I vores mål- og resultatplan 2015-2018 kan du læse om målene for sagsbehandlingstiderne.

Ankestyrelsens mål- og resultatplan 2015-2018

Sidst opdateret 21.11.2016