Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2018                 

April 2019 *

Maj 2019 *
Kommunale sager 4,8 3,7 4,0
Arbejdsskadesager 7,3 6,5 6,9
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 6,9 4,4 2,8
Udbetaling Danmark-sager 5,5 2,8 2,8
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,5 2,8 4,0
Sager i Ligebehandlingsnævnet 9,3 5,0 4,6
Sager i Psykolognævnet 4,3 6,1 4,7
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,4 4,7 3,8
Sager i Adoptionsnævnet 3,2 0,5 1,3
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 6,7 6,3 6,8
Sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn 6,3 2,7 3,4

* Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra genoptagelsesdatoen. Tidligere blev sagsbehandlingstiden regnet fra den oprindelige klagemodtagelsesdato. 

Sidst opdateret 25.06.2019