Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på sagsområder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2016                  Januar 2017

Februar
2017

Kommunale sager 4,4 4,1 4,6
Arbejdsskadesager 7,6 7,7 7,6
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,3 3,9 6,1
Familieretlige sager 3,4 2,5 2,9
Udbetaling Danmark-sager 4,6 4,8 5,4
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,4 1,7 4,8
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,1 7,0 7,0
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,8 4,3 6,1
Sager i Adoptionsnævnet 1,5 1,8 0,5
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 5,1 4,6 5,1
Sidst opdateret 31.03.2017