Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.

Tallene herunder er gennemsnitlige antal måneder.

Sagstype2016                  

Andet kvartal 
2017

Juni
2017

Kommunale sager 4,4 4,7  4,8
Arbejdsskadesager 7,6 6,7 6,9
Beskæftigelsessager (ikke kommunale) 4,3 4,4 4,2
Familieretlige sager 3,4 3,3 3,1
Udbetaling Danmark-sager 4,6 6,7 6,8
Sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 3,4 5,0 5,7
Sager i Ligebehandlingsnævnet 8,1 8,0 8,6
Sager i Klagenævnet for Specialundervisning 3,8 3,7 3,1
Sager i Adoptionsnævnet 1,5 1,4 1,6
Sager i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 5,1 3,1 3,4
Sidst opdateret 03.08.2017