Gå til indhold

Øvrig statistik

Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør vi både i databaser, hvor du selv kan trække tal, og i rapporter og publikationer.

Talportal

Statistik i rapporter og publikationer

Her finder du bl.a. statistik over:

 • Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
 • Klager over Børn- og unge-udvalgssager
 • Underretningssager
 • Klager over sager fra Ungdomskriminalitetsrådet
 • Klager om arbejdsskader.
 • Udbetaling Danmark-sager
 • Klager over arbejdsløshedsdagpenge, efterløn mv.

Derudover fører vi  statistik for en række nævn, som vi yder sekretariatsbistand og behandler klagesager for. Det drejer sig om følgende:

 • Adoptionsnævnet
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Klagenævnet for Specialundervisning
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Psykolognævnet

Du kan også finde statistik for Det kommunale og regionale tilsyn, som også hører under Ankestyrelsen.

Du er velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk, hvis du vil vide mere.

Statistik for sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen opdaterer månedligt udviklingen i styrelsens sagsbehandlingstider.

Udgåede statistikker

Statistikker, der ikke længere offentliggøres:

 • Ankestatistik fra de tidligere beskæftigelsesankenævn i statsforvaltningen
 • Ankestatistik fra de tidligere sociale nævn i statsforvaltningen

Statistikkerne kan rekvireres på statistik@ast.dk

Flyttede statistikker

I 2017 blev en del statistikker, som tidligere lå hos Ankestyrelsen, flyttet til henholdsvis Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Statistikker, der er flyttet til Danmarks Statistik

 • Anbringelse af børn og unge
 • Underretninger
 • Brugere af botilbud
 • Bilstøtte
 • Frivilligt socialt arbejde.

Kontakt Danmarks Statistik, hvis du vil vide mere.

Statistik, der er flyttet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR

 • Førtidspension

Kontakt STAR, hvis du vil vide mere om denne statistik.

Sidst opdateret 01.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring