Tilsynet

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Tilsynets kompetence og fokus

Hvad er tilsynet, og hvordan behandler vi en sag?

Udtalelser og nyheder

Nyheder og udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kontakt tilsynet

Se hvordan du skriver til tilsynet eller får fat i pressekonsulenten.

Kommunale og regionale fællesskaber

Ankestyrelsens tilsyn omfatter også kommunale og regionale fællesskaber omfattet af styrelseslovens § 60.

Artikler om tilsynet

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
-

Vejledning om mellemkommunale uenigheder

Mellemkommunal uenighed