Tilsynet

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder. Det kan være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. Grundsætningerne bliver også kaldt kommunalfuldmagtsregler.

Om tilsynet

Det kommunale og regionale tilsyn er fra den 1. april 2017 en del af Ankestyrelsen. Læs mere om tilsynet her.

Sådan behandler tilsynet en sag

Her kan du læse en generel beskrivelse af, hvad tilsynet er, og hvordan det behandler en sag.

Udtalelser og nyheder

Nyheder og udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kontakt tilsynet

Se hvordan du skriver til tilsynet eller får fat i pressekonsulenten.

Kommunale og regionale fællesskaber

Ankestyrelsens tilsyn omfatter også kommunale og regionale fællesskaber omfattet af styrelseslovens § 60.

Artikler om tilsynet

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Uenighed mellem kommunerne

Ankestyrelsen er et såkaldt tvistløsningsorgan, der afgør uenigheder mellem kommunerne på baggrund af kommunernes oplysninger i en sag.
Sidst opdateret 21.06.2018