Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Udgangspunktet for at give hjælp til en borger er, at opholdskommunen har pligt til at hjælpe. Opholdskommunen er der, hvor borgeren har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig.

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 9-9 c er det reguleret, hvilken kommune der skal handle og betale for hjælpen til borgeren.

Hvis to eller flere kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sager om opholdskommune, pligten til at yde hjælp og mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.

På siderne om mellemkommunal uenighed finder du vejledning om praksis og oplysninger om, hvordan Ankestyrelsen behandlerne sagerne.

Her kan kommuner finde et skema og læse en vejledning til, hvordan I skal udfylde det, når I indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Sidst opdateret 29.11.2019