Gå til indhold

Sådan sender du en sag om uenighed mellem kommuner til Ankestyrelsen

Hvis to kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sagen for Ankestyrelsen. Det gælder sager om handlekommune og mellemkommunal refusion. Det står i retssikkerhedslovens § 61. 

Send sagen til Ankestyrelsen

Kommunerne skal bruge et skema, når de vil have en sag behandlet af  styrelsen.

Se vejledning til skemaet

Hent skemaet

Skemaet sikrer, at vi får de rigtige oplysninger, så vi kan behandle  sagen.

Læs hvordan du sender til os i vejledningen.

Kommunen skal beskrive, hvad uenigheden handler om, og hvorfor Ankestyrelsen skal tage stilling.

Kommunen skal sende de relevante dokumenter med. Det kan være breve eller mails mellem kommunerne om uenigheden.

I vejledningen står der mere om, hvilke dokumenter vi skal have.  

Der er ikke en frist for, hvornår styrelsen skal have sagen.

Vi kan afvise sagen hvis:

  • kommunerne ikke har været i dialog med hinanden om uenigheden
  • sagen er under behandling ved domstolene
  • den anden kommune imødekommer kravet. 

Kommunen skal argumentere for sit syn på uenigheden og så vidt muligt dokumentere sit krav.

Sådan behandler vi sagen

Ankestyrelsen beder den eller de indbragte kommuner om deres synspunkter på uenigheden og eventuelt om supplerende materiale. Det skal vi have skriftligt og i løbet af fire uger.

Ankestyrelsen afgør sagen ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunerne. Vi kan bede om yderligere oplysninger, hvis de er nødvendige for at afgøre sagen.

Vi tager i afgørelsen stilling til uenigheden. 

Principmeddelelser

Vi offentliggør kun afgørelser, der kan være vejledende for kommunerne. Afgørelserne er anonymiseret. 

Afgørelserne kan prøves ved en domstol

En kommune kan lægge sag an mod en anden kommune, hvis ikke den er enig i vores afgørelse. Vi er ikke part i sådan en retssag. 

Kommunerne er forpligtede til at oplyse Ankestyrelsen om sagsanlæg og domme.

Vejledning til kommunerne

Vi vejleder kommuner om reglerne, praksis og vores sagsbehandling.

Det kan for eksempel være spørgsmål om, hvilke oplysninger vi skal have, og hvornår vi behandler sagen.

Sidst opdateret 24.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring