Gå til indhold

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.

Vores målsætning  frem mod 2022 er at behandle indbragte sager inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger. Dette gælder for hovedparten af vores sagsområder. 

For sager om visse forsørgelsesydelser har vi en skærpet målsætning om, at de skal behandles inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10 uger i 2022. 

Endelig er det vores målsætning, at 80 procent af alle sager om aktindsigt i det kommunale og regionale tilsyn skal behandles inden for som udgangspunkt 20 arbejdsdage. 

Ankestyrelsens målsætninger er aftalt med Social- og Ældreministeriet og fremgår af resultatplanen mellem Ankestyrelsen og ministeriet. 

Nogle sager vælger Ankestyrelsen at hastebehandle. Det er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag. Der vil altid være tale om en konkret afvejning.

Sidst opdateret 19.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring