Gå til indhold

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.

Vores målsætninger for sagsbehandlingstider er baseret på blandt andet lovgivning og politiske aftaler. Målsætningerne bliver vurderet årligt og er en del af Ankestyrelsens resultatplan med Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Ankestyrelsens nuværende resultatplan fremgår her:

Derudover vælger vi at hastebehandle visse sager. Det er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag. Der vil altid være tale om en konkret afvejning.

Sidst opdateret 24.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring