Gå til indhold

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler cirka 50.000 sager årligt

Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først.

Visse sager afgør vi hurtigere, mens andre tager længere tid at behandle. 

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, skriver vi til dig, at vi har fået din klage. Der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse. 

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager kan Ankestyrelsen vælge at hastebehandle. Det er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag, da formålet med klagen ellers forspildes.

I nogle situationer vil vi ikke hastebehandle sagen, men alligevel sørge for, at sagen behandles hurtigere end andre sager.

Der er altid tale om en konkret afvejning, om sagen skal hastebehandles eller behandles hurtigere end andre sager.  Det er også en forudsætning, at Ankestyrelsen har de nødvendige oplysninger for at kunne behandle sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen

Sidst opdateret 02.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring