Gå til indhold

Hvad er et ankemøde?

På et ankemøde bliver der afgjort sager på bestemte områder

Det er kun på bestemte sagsområder, i principielle sager og i sager med et vist skønsmæssigt element, at afgørelsen sker på et ankemøde. I andre sager sker afgørelsen administrativt, og beskikkede medlemmer deltager ikke.

Deltagere

Antallet af deltagere i et ankemøde afhænger af sagstypen. I arbejdsskadesager vil for eksempel deltage:

  • to beskikkede medlemmer / lægmænd med stemmeret
  • en eller to fra Ankestyrelsen, hvoraf minimum én er ankechef eller dennes stedfortræder. 

De personer afgør sagen. Hvis de ikke er enige, afgør flertallet sagen. 

Formanden for ankemødet

Hvert ankemøde har en formand, der kommer fra Ankestyrelsen. En formand har såkaldt delegation fra direktøren, vicedirektøren eller den ansvarlige ankechef til at lede mødet.

De beskikkede medlemmer repræsenterer befolkningen

De beskikkede medlemmer - også kaldet lægmænd - repræsenterer befolkningen bredt. De deltager som lægmænd uden særlig viden om sagerne eller lovgrundlaget.

Afgørelserne skal afspejle den almindelige opfattelse i befolkningen og samtidig overholde loven. Derfor bliver sagerne afgjort på et møde med beskikkede lægmænd. 

En lægekonsulent deltager også som rådgiver

Der deltager også en lægefaglig konsulent i de sager, der kræver det. Lægekonsulenten skal besvare lægelige spørgsmål til sagen. Lægen har ikke stemmeret og deltager heller ikke i afgørelsen af sagerne.

Selve ankemødet

Vi behandler hver sag enkeltvis. Først fremlægger Ankestyrelsen sagen. Så kan de beskikkede medlemmer spørge Ankestyrelsen og eventuelt lægekonsulenten om sagen.

Herefter drøfter de beskikkede medlemmer og de ansatte fra Ankestyrelsen afgørelsen, og til sidst afgør vi sagen.

I brevet fra Ankestyrelsen med afgørelsen står der, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal af mødedeltagerne. Men det har ikke betydning for afgørelsens resultat, om din sag er afgjort i enighed eller af et flertal.

Referat uden drøftelser

Efter hver sag er afgjort, skriver vi afgørelsen ind i et beslutningsreferat. 

Du kan som regel få aktindsigt i eventuelle lægelige udtalelser fra ankemødet.

Møderne er ikke offentlige

Sagens parter eller partsrepræsentanterne har ikke krav på at være til stede under ankemødet.

Sidst opdateret 31.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring