Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser truffet i kommunerne, samt afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for klager om arbejdsløshedsforsikring (CKA), Udbetaling Danmark, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Desuden træffer udvalget også afgørelser i sager som 1. instans.

Afgørelser af klagesagerne bliver truffet på møder med beskikkede deltagere fra KL, LO, DA og på visse områder DH og Børne og undervisningsministeriet. Alle er udpeget af beskæftigelsesministeren.

Se alle medlemmerne af udvalget

Udvalget

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg blev oprettet den 1. januar 2007.

Hvilke sager behandler udvalget?

De fleste af udvalgets sager er klager over afgørelser, der er truffet i kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for klager om arbejdsløshedsforsikring (CKA), Udbetaling Danmark, a-kasserne eller uddannelsesinstitutioner. Beskæftigelsesudvalget behandler også principielle klagesager.

Sagerne drejer sig om:

 • Aktivering
 • Dagpenge som følge af sygdom eller barsel 
 • Fleksjob
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Efterløn
 • EØS-arbejdsløshedsdagpenge
 • Sanktion og tilbagebetaling af a-kasseydelser
 • Refusion
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Ferieloven
 • Kompensation til handicappede i erhverv

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler desuden sager som 1. instans om:

 • Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag
 • Ansættelsesbeviser
Sidst opdateret 05.07.2016