Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser fra flere forskellige understanser. Udvalget afgør i modsætning til andre udvalg også sager som førsteinstans.

Afgørelser af sagerne sker på møder med beskikkede deltagere fra KL, LO, DA. På nogle områder deltager DH samt Børne- og Undervisningsministeriet.

Beskæftigelsesministeren udpeger deltagere.

Se alle medlemmerne af udvalget

Hvilke sager behandler udvalget?

De fleste af udvalgets sager handler om afgørelser fra

 • kommunerne
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Center for klager om arbejdsløshedsforsikring
 • Udbetaling Danmark
 • a-kasserne
 • uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesudvalget behandler også principielle klagesager.

Sagerne drejer sig om:

 • Aktivering
 • Dagpenge som følge af sygdom eller barsel 
 • Fleksjob
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Efterløn
 • EØS-arbejdsløshedsdagpenge
 • Sanktion og tilbagebetaling af a-kasseydelser
 • Refusion
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Ferieloven
 • Kompensation til handicappede i erhverv.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler sager som førsteinstans om:

 • Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag
 • Ansættelsesbeviser.
Sidst opdateret 10.05.2017