Hvad er en afgørelse?

Ankestyrelsen afgør cirka 50.000 sager om året.

Mulige afgørelser

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil normalt føre et af tre resultater:

  • Vi er enige i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Vi er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den. Det kan for eksempel betyde en større eller mindre erstatning til den, der har klaget.
  • Hvis der mangler oplysninger i en sag, sender vi den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Afgørelser, der ændrer resultatet

Vi kan ændre en afgørelse til din fordel, så du får flere penge. Vi kan også ændre den, så du får mindre, end du har fået tidligere.

En ændring til skade for klager vil oftest kun ske, hvis vi erklærer den tidligere afgørelse for ulovlig. Her skal vi samtidig afgøre, hvornår ændringen gælder fra.

På arbejdsskadeområdet kan afgørelsen dog ændres til skade for klager, hvis den er forkert.

Vi sender afgørelsen

Når en sag er afgjort, sender vi afgørelsen til de involverede parter.

Hvis afgørelsen i din sag er sket på et ankemøde, står der, om der var enighed på mødet eller ej. Det betyder ikke noget for afgørelsens resultat, om der var enighed eller ej.

Læs mere om afslutning på klagesager

Nogle afgørelser er principafgørelser og dermed retskilder

Vi udvælger nogle sager, som vi afgør principielt.

Ankestyrelsen eller Beskæftigelsesudvalget behandler sagerne med deltagelse af beskikkede medlemmer. De generelle og principielle afgørelser vil være bindende vejledning for senere afgørelser i lignende sager.

Læs mere om Ankestyrelsens principafgørelser

Ankestyrelsens database over principafgørelser

Sidst opdateret 10.05.2017