Gå til indhold

Hvad er en afgørelse?

En afgørelse fra Ankestyrelsen kan have forskellige udfald.

Klik på billedet for at se, hvilke afgørelser du kan få fra Ankestyrelsen.

Infografik - typer af afgørelser

Afgørelsestyper

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til førsteinstansen, for eksempel kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. 

Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Afgørelser, der ændrer resultatet

Vi kan ændre en afgørelse til din fordel, så du får flere penge. Vi kan også ændre den, så du får mindre, end du har fået tidligere.

En ændring til skade for klager vil oftest kun ske, hvis vi erklærer den tidligere afgørelse for ulovlig. Her skal vi samtidig afgøre, hvornår ændringen gælder fra.

På arbejdsskadeområdet kan afgørelsen dog ændres til skade for klager, hvis den er forkert.

Nogle afgørelser er principafgørelser og dermed retskilder

Vi udvælger nogle sager, som vi afgør principielt.

Ankestyrelsen eller Beskæftigelsesudvalget behandler sagerne med deltagelse af beskikkede medlemmer. De generelle og principielle afgørelser vil være bindende vejledning for senere afgørelser i lignende sager.

Læs mere om Ankestyrelsens principmeddelelser

Ankestyrelsens database over principmeddelelser

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring