Klagefrister

Du skal klage inden for en særlig frist.

Du kan se fristen for at klage i brevet med din afgørelse.

Vi skal vide, hvordan myndigheden har sendt dig brevet, når vi skal beregne en klagefrist. Det har altså betydning, om du har fået afgørelsen som digital eller fysisk post. 

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med almindelig post (Det kalder Post Nord for ”Brevet”)

Hvis afgørelsen er sendt med almindelig post, går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet efter disse hovedregler:

  • Post sendt mandage, tirsdage eller fredage er fremme 5 dage senere.
  • Post sendt om onsdagen er fremme 7 dage senere.
  • Post sendt om torsdagen er fremme 6 dage senere.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med Quickpost

Hvis afgørelsen er sendt med Quickpost (der står Q på kuverten), går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet to dage efter, at det er sendt. Det er altså det samme, som breve, der hidtil er sendt med A-post.

Digital post

Vi går ud fra, at du får afgørelsen samme dag, hvis myndigheden har sendt den digitalt – for eksempel til din eBoks. 

Hvis du oplyser, at det digitale brev først er kommet til din digitale postkasse senere, undersøger vi det.  Det kan nemlig have betydning for, om din klage er modtaget i rette tid.

Vi undersøger det ved at bede myndigheden dokumentere de digitale registreringer for brevet.

Det kan du også læse om i Ankestyrelsens principafgørelse 26-16 om digital post - systembevis - kommet frem

Særligt om digitale breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (før Arbejdsskadestyrelsen)

Det er anderledes i sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sendt et digitalt brev med afgørelsen.

Vi går ud fra, at du får afgørelsen dagen efter dateringen, hvis den er sendt til eBoks. Er datoen på afgørelsen en fredag, går vi ud fra, at du har fået den om mandagen.

Er afgørelsen sendt digital på anden måde end via eBoks, går vi ud fra, at afgørelsen er kommet frem samme dag, som den er dateret.

Beregningerne kan ændre sig

Vi opdaterer denne side, efterhånden som vi bliver klogere på de nye procedurer. Så kig forbi siden her, hvis du skal beregne klagefrister.

Sidst opdateret 07.06.2017