Sådan behandler vi din sag

Forløbet fra Ankestyrelsen får din klage, til vi behandler og afslutter din sag.

Vi sender dig et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter. Hvis du har bestemt, at en advokat eller anden partsrepræsentant skal repræsentere dig, sender vi kun til ham eller hende.

I brevet står journalnummeret på din sag i Ankestyrelsen. Det nummer skal du bruge, hvis du kontakter os.

Du behøver ikke kontakte os, medmindre du har nye oplysninger til din sag.

Behandling af sagen

Sammen med din klage får vi normalt alle papirer i sagen fra den myndighed, der senest har afgjort sagen. Mangler der oplysninger, forsøger vi at få dem.

Vi sender dig en kopi, hvis vi indhenter nye oplysninger af væsentlig betydning, så du kan komme med bemærkninger.

Så læser din sagsbehandler alt i gennem og overvejer Ankestyrelsens vurdering. Sagen bliver forelagt en af vores lægekonsulenter, hvis vi har brug for en lægelig vurdering.

Sagsbehandlingstiderne veksler fra område til område.

Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Særlig varslingsordning

Har du nye oplysninger om din sag?

Når vi behandler din sag, vurderer vi også, om vi eller underinstansen – for eksempel kommunen, Udbetaling Danmark eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - har fået alle oplysninger med. Du kan selv sende os nye oplysninger, som du mener, har betydning. Så vurderer vi, om de har betydning for din sag.

Vi vil altid forklare, hvordan vi har brugt oplysningerne. Hvis vi ikke har brugt dem, vil vi også forklare hvorfor.

Har vi overset oplysninger i din sag, som vi allerede har afgjort?

Du kan også sende oplysninger, selvom vi allerede har afgjort din sag, hvis du mener, at vi har overset noget.

Også her vil vi vurdere, om oplysningerne har betydning for din sag og skrive til dig igen. Vi vil forklare, hvordan vi har brugt oplysningerne. Hvis vi ikke har brugt dem, vil vi også forklare hvorfor.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Afslutning på sagen

Til sidst skriver din sagsbehandler en afgørelse. I nogle tilfælde skal sagen behandles med beskikkede medlemmer. Det gælder for eksempel, hvis der er tale om en arbejdsskadesag. Så skriver din sagsbehandler et mødeoplæg med alle relevante oplysninger. 

Mødeoplægget er grundlag for behandlingen af din klage. Selve afgørelsen sker på et ankemøde, nævnsmøde eller udvalgsmøde. 

Hvad er et ankemøde?

Se de forskellige nævn

Hvad er Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg?

Afgørelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil normalt indeholde en af tre muligheder:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over. Det kaldes at stadfæste sagen.
  • Vi er helt eller delvist uenige i den afgørelse, der er klaget over. Derfor ændrer vi afgørelsen. 
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, der er klaget over. Det kan for eksempel ske, fordi vi mangler oplysninger. Det kaldes at hjemvise en klage. 

Formidling af en afgørelse

Når vi har afgjort en sag, sender vi afgørelsen til de involverede parter.

Afslutningen på din klagesag

Vi må ikke behandle alle klager

Nogle sager kan Ankestyrelsen ikke behandle; for eksempel hvis klagefristen er overskredet. Du kan se tidsfristerne for din sagstype i klagevejledningen. Den fik du sammen med afgørelsen, du vil klage over. 

Hvis vi ikke kan behandle din sag, får du besked hurtigst muligt.

Sidst opdateret 03.01.2018