Persondataloven – sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Når vi behandler din sag får vi oplysninger om dig; for eksempel navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger – for eksempel om dit helbred.

Ankestyrelsen kan ikke behandle din sag uden oplysninger om dig. Men vi skal følge reglerne i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), som giver dig rettigheder i den forbindelse.

Persondataloven gælder både for børn og voksne; normalt er det den, der har forældremyndigheden, der varetager et barns rettigheder efter loven.

Dine rettigheder

Efter persondataloven har du som udgangspunkt ret til at:

  • bede om indsigt i de oplysninger, der bliver behandlet om dig
  • gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
  • bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med loven. 

Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Udtrykket ”behandling”

Persondataloven bruger udtrykket ”behandling”.

Det dækker over enhver form for håndtering af oplysninger - for eksempel indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Principielle afgørelser bliver anonymiseret

Ankestyrelsen kan vælge at behandle sager principielt. Så bliver de til principafgørelser og offentliggjort her på hjemmesiden. 

Hvis din sag bliver offentliggjort som principafgørelse, vil den være anonymiseret. Det vil sige, at vi fjerner dit navn og alle oplysninger, der kan afsløre din identitet for udenforstående. 

Læs mere hos Datatilsynet

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside.

datatilsynet.dk

Sidst opdateret 17.05.2017