Gå til indhold

Databeskyttelse – sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Ankestyrelsen passer på dine oplysninger. Når vi opbevarer oplysninger om dig i vores systemer, passer vi godt på dem. Vi sørger for, at uvedkommende ikke kan se dine data, og vi har indrettet vores systemer så sikkert som det er muligt for os.

Ankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

I Ankestyrelsen behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler din sag. Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger for eksempel om dit helbred, dine sociale forhold og din økonomi.

Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi opretter en sag med dit cpr. nr.

Ankestyrelsen behandler sager, fordi Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans. Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og litra e artikel 9, stk. 2. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.

Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af forældremyndigheden varetager normalt barnets rettigheder efter loven.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:

  • få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre oplysninger
  • gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne 
  • bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet 
  • i særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Ankestyrelsen får normalt de oplysninger, vi skal bruge til at behandle din sag fra den myndighed, der har afgjort sagen i første instans, eller fra dig selv. Vi kan også hente oplysninger fra cpr-registreret eller andre offentlige registre.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi overfører løbende oplysningerne fra vores sagsbehandling til Rigsarkivet. Vi følger arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.

Ankestyrelsen kan vælge at behandle sager principielt. Afgørelserne bliver så til principafgørelser og offentliggjort på vores hjemmeside. Hvis din sag bliver offentliggjort, fjerner vi dit navn og alle oplysninger, der kan afsløre din identitet.

Kontaktoplysninger

Ankestyrelsen
7998 Statsservice
CVR-nr.: 10074002
Telefon: 33 41 12 00
Mail: sikkermail@ast.dk 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ankestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive generelt om reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via kontaktformularen.

Bruger du kontaktformularen, sender du sikkert til databeskyttelsesrådgiveren.

Du har også mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren ved at ringe til Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynets via datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

 

Sidst opdateret 09.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring