Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Lægekonsulenter er erfarne speciallæger, der er ansat i Ankestyrelsen ved siden af deres hovedbeskæftigelse.

Lægekonsulenter vejleder i lægelige spørgsmål og bidrager med særligt lægefagligt kendskab, der kan være en del af behandlingen af sagerne.

Undersøger ikke selv borgeren

Lægekonsulenterne udtaler sig skriftligt i sager med lægelige spørgsmål. Et eksempel kan være børnepsykiatriske spørgsmål.

Lægekonsulenterne undersøger ikke den borger, sagen handler om. Konsulenten kommer med en udtalelse ud fra de oplysninger, vi får med sagen eller undervejs i sagsbehandlingen.

Får tildelt en sparringspartner

Alle Ankestyrelsens lægekonsulenter får en sparringspartner inden for samme lægelige speciale.

De juridiske sagsbehandlere har derved også mulighed for at få en second opinion til lægens udtalelse.

Opgaver

Lægekonsulenternes opgaver:

  • skrive udtalelser til konkrete sager
  • deltage og vejlede på ankemøder - uden stemmeret
  • deltage i retssager, hvor Ankestyrelsen er part
  • medvirke i andre møde- og undervisningsaktiviteter.
Sidst opdateret 26.04.2017