Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Lægekonsulenter er erfarne speciallæger ansat i Ankestyrelsen ved siden af deres hovedbeskæftigelse.

De vejleder i lægelige spørgsmål og bidrager med særligt lægefagligt kendskab til forhold, der kan indgå i behandling af sagerne.

Undersøger ikke selv borgeren

Lægekonsulenterne afgiver skriftlige lægeudtalelser i sager, hvor der er lægelige spørgsmål. Et eksempel kan være børnepsykiatriske spørgsmål til konkrete børnesager.

Lægekonsulenterne undersøger ikke den borger, sagen handler om. Konsulenten kommer med en udtalelse ud fra de oplysninger, vi får med sagen eller får undervejs i sagsbehandlingen.

Får tildelt en sparringspartner

For at understøtte gode lægelige udtalelser i sagerne får alle Ankestyrelsens lægekonsulenter tildelt en makker som sparringspartner inden for samme lægelige speciale.

De juridiske sagsbehandlere har derved også mulighed for at få en second opnion til lægens udtalelse.

Deltager på ankemøder

Lægekonsulenterne i Ankestyrelsen har arbejdsopgaver som at:

  • afgive skriftlige udtalelser til konkrete sager
  • deltage og vejlede på ankemøder - uden stemmeret
  • deltage i retssager, hvor Ankestyrelsen er part
  • medvirke i andre møde- og undervisningsaktiviteter

Lægekonsulenternes funktioner er gennem årene løbende ble­vet tilpasset udviklingen i vores sagsbehandling og praksis.

 

Sidst opdateret 04.02.2014