Gå til indhold

Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Lægekonsulenter er erfarne speciallæger, der er ansat i Ankestyrelsen ved siden af deres hovedbeskæftigelse.

Lægekonsulenter vejleder i lægelige spørgsmål og bidrager med særligt lægefagligt kendskab, der kan være en del af behandlingen af sagerne.

Undersøger ikke selv borgeren

Lægekonsulenterne udtaler sig skriftligt og undersøger ikke den borger, sagen handler om. Konsulenten kommer med en udtalelse ud fra de oplysninger, vi har i sagen eller får undervejs i sagsbehandlingen.

Et eksempel på en sag, hvor vi bruger lægekonsulenter, er børnepsykiatriske spørgsmål.

Alle Ankestyrelsens lægekonsulenter får en sparringspartner inden for samme lægelige speciale.

De juridiske sagsbehandlere har altså også mulighed for at få en second opinion til lægens udtalelse.

Opgaver

Lægekonsulenternes opgaver:

  • skrive udtalelser til konkrete sager
  • deltage og vejlede på ankemøder - uden stemmeret
  • deltage i retssager, hvor Ankestyrelsen er part
  • medvirke i andre møde- og undervisningsaktiviteter.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring