Gå til indhold

Varslingsordning i serviceloven og barnets lov

Der er særlige regler om varsling for nogle typer af sager. Hvis det gælder din sag, skal det stå i det brev, kommunen har sendt til dig.

Reglerne betyder, at hvis du klager i de særlige sager, kan kommunens afgørelse om at stoppe eller nedsætte din hjælp først træde i kraft 14 uger efter afgørelsen.

Det er kun en lille del af kommunens sager, som de særlige regler gælder for, nemlig:  

  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (serviceloven § 95)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (serviceloven § 96)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (serviceloven § 98)
  • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (barnets lov §§ 83 og 84)
  • frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af barnets lov § 87, stk. 4 (§ 87)
  • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (serviceloven § 114).

Hvis din sag hører under varslingsordningen, står det, i det brev kommunen har sendt dig om, at din hjælp skulle stoppes eller sættes ned. 

Sagsbehandlingstiden

Når du har klaget over en afgørelse, der hører under varslingsordningen, skal din klage behandles inden for 14 uger. Du får et brev fra Ankestyrelsen, hvis det alligevel ikke kan lade sig gøre på de 14 uger.

I brevet skriver vi, om din klage skal tillægges opsættende virkning udover de 14 uger; altså hvis du fortsat skal have hjælpen, selvom fristen for kommunens varsling er overtrådt. Kommunen får en kopi af brevet.

Læs mere

Du kan læse mere om ordningen i en artikel fra vores nyhedsbrev.

Artikel: Ny varslingsordning på servicelovens område

Sidst opdateret 29.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring