Afslutningen på din klagesag

Læs mere om, hvad der sker, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag.

Hovedparten af afgørelserne i Ankestyrelsen træffes ved administrativ behandling.

I nogle af sagerne vil sagen dog blive afgjort i et møde, hvor der deltager beskikkede medlemmer.

Afgørelsen i din sag

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil typisk medføre én af nedenstående retsvirkinger:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over 
  • Vi er helt eller delvist uenig i den afgørelse, der er klaget over, og derfor ændrer afgørelsen 
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over, fx fordi der mangler oplysninger. Det kaldes en hjemvisning 

Ankestyrelsens afgørelse

Senest en uge efter, at din sag er afgjort, sender vi afgørelsen til alle sagens parter. Afgørelsen indeholder oplysninger om de retsregler, din sag er afgjort efter.

Sagens øvrige parter og den myndighed, du har klaget over, får også en kopi af afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte den sagsbehandler, der har behandlet din sag. Anvend gerne denne side, så kan vi nemt fordele din mail til det rette kontor og sagsbehandler.

Du kan vælge at sende fortrolige og krypterede mails.

Klager over afgørelser i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er administrativ klageinstans, og du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand over sagsbehand­lingen, og du kan lægge sag an ved domstolene over afgørelsen.

Læs mere om retsvæsenet, og hvordan du kan søge om fri proces ved domstolene på hjemmesiden borger.dk.

Ankestyrelsen er uafhængig

Ankestyrelsen er uafhængig og ikke bundet af instruktioner fra social-, børne- og integrationsministeren eller andre ved afgørelsen af de enkelte sager, jf. § 68 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har alene mulighed for at føre tilsyn med den generelle sagsbehandling hos Ankestyrelsen inden for lovgivningen på ministeriets område.

Sidst opdateret 20.12.2013