Afslutningen på din klagesag

Når Ankestyrelsen har afgjort din sag.

De fleste sager i Ankestyrelsen bliver afgjort administrativt af en juridisk sagsbehandler.

Nogle sager bliver dog afgjort på et møde, hvor også beskikkede medlemmer er med.

Afgørelsen i din sag

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil typisk betyde enten at:

  • vi er enige i den afgørelse, der er klaget over (stadfæstelse), eller
  • vi er helt eller delvist uenig i den afgørelse, der er klaget over, og derfor ændrer vi afgørelsen (ændring), eller
  • vi sender sagen tilbage til myndigheden, hvis afgørelse der er klaget over (hjemvisning). Det kan for eksempel være, fordi der mangler oplysninger.  

Ankestyrelsens afgørelse

Senest en uge efter, at din sag er afgjort, sender vi afgørelsen til alle sagens parter. Afgørelsen har oplysninger om de retsregler, din sag er afgjort efter.

Sagens øvrige parter og den myndighed, du har klaget over, får også en kopi af afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte den sagsbehandler, der har behandlet din sag.

Brug gerne Ankestyrelsens kontaktformular, så kan vi nemt fordele din mail til det rette kontor og sagsbehandler.

Kontakt os

Klager over afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er administrativ klageinstans, og du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over sagsbehand­lingen, og du kan lægge sag an ved domstolene over afgørelsen.

På borger.dk kan du læse mere om retsvæsenet, og hvordan du kan søge om fri proces ved domstolene.

Borger.dk

Ankestyrelsen er uafhængig

Ankestyrelsen er uafhængig og ikke bundet af instruktioner fra ministre eller andre, når vi afgør de enkelte sager. Det står der i § 68 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det ministerium, vi hører under, har kun mulighed for at føre tilsyn med vores generelle sagsbehandling.

Sidst opdateret 17.05.2017