Gå til indhold

Afslutningen på din klagesag

Når Ankestyrelsen har afgjort din sag.

De fleste sager i Ankestyrelsen bliver afgjort administrativt af en juridisk sagsbehandler.

Nogle sager bliver dog afgjort på et møde, hvor også beskikkede medlemmer er med.

Afgørelsen i din sag

En afgørelse fra Ankestyrelsen har typisk et af tre udfald:

  • vi er enige i den afgørelse, der er klaget over (stadfæstelse)
  • vi er helt eller delvist uenig i den afgørelse, der er klaget over, og derfor ændrer vi afgørelsen (ændring)
  • vi sender sagen tilbage til myndigheden, hvis afgørelse der er klaget over (hjemvisning). Det kan for eksempel være, fordi der mangler oplysninger.

Vær opmærksom på, at vi både kan ændre en afgørelse til fordel og til skade for dig.

Ankestyrelsens afgørelse

Senest en uge efter, at din sag er afgjort, sender vi afgørelsen til alle sagens parter. Afgørelsen har oplysninger om de retsregler, din sag er afgjort efter.

Sagens øvrige parter og den myndighed, du har klaget over, får også en kopi af afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte den sagsbehandler, der har behandlet din sag.

Brug gerne Ankestyrelsens kontaktformular, så kan vi nemt fordele din mail til det rette kontor og sagsbehandler.

Kontakt os

Klager over afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans, og du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du kan kontakte Folketingets Ombudsmand, hvis du er utilfreds med vores behandling af sagen. Du kan også lægge sag an ved domstolene over afgørelsen.

Ankestyrelsen er uafhængig

Ankestyrelsen er uafhængig og ikke bundet af instruktioner fra ministre eller andre, når vi afgør de enkelte sager. Det står der i § 68 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring