Sagsbehandlingstider for kommunale sager

Ankestyrelsen behandler cirka 26.000 klager på det kommunale område om året.

Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først.

Vores aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Visse sager afgør vi hurtigere, mens andre tager længere tid at behandle. 

Visse sager behandler vi inden for 12 uger og andre inden for 8 uger. Vi kan også beslutte at hastebehandle sager.  

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, skriver vi til dig, at vi har fået din klage. Der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse. 

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt 12 uger?

Sager med en maksimal sagsbehandlingstid på 12 uger er:

  • sager, hvor vi vurderer, at de bør blive behandlet hurtigt af hensyn til borgeren. Det er for eksempel sager, hvor en borger søger om orlov til at passe et nærtstående, døende familiemedlem. 

Læs mere om varslingsordningen

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt 8 uger?

Sager med en maksimal sagsbehandlingstid på 8 uger er:

  • sager, som er omfattet af den særlige varslingsordning i servicelovens § 3 a. 
  • sager på det specialiserede socialområde, hvor forholdet tidligere har været hjemvist til ny behandling i kommunen.

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager kan Ankestyrelsen vælge at hastebehandle. Der er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag, da formålet med klagen ellers forspildes.

I nogle situationer vil vi ikke hastebehandle sagen, men alligevel sørge for, at sagen behandles hurtigere end andre sager.

Der er altid tale om en konkret afvejning, om sagen skal hastebehandles eller behandles hurtigere end andre sager.  Det er også en forudsætning, at Ankestyrelsen har de nødvendige oplysninger til at kunne behandle sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Kontakt Ankestyrelsen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 27/02 2019

Sidst opdateret 27/02 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk