Sagsbehandlingstider for kommunale sager

Ankestyrelsen behandler cirka 26.000 klager på det kommunale område om året.

Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først. 90 procent af sagerne bliver afgjort senest efter syv måneder. Langt de fleste af sagerne bliver afgjort væsentligt hurtigere end de syv måneder.

Visse sager afgør vi altid inden for tre måneder.

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, skriver vi til dig, at vi har fået din klage. Der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse. 

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt tre måneder?

Sager med en maksimal sagsbehandlingstid på tre måneder er:

  • sager, hvor vi vurderer, at de bør blive behandlet hurtigt af hensyn til borgeren.

Det er for eksempel sager, hvor en borger søger om orlov til at passe et nærtstående, døende familiemedlem.

  • sager, vi mener generelt er juridisk ukomplicerede. Det er gerne sager, der indeholder få akter og har at gøre med afgrænsede spørgsmål med en fast praksis.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt syv måneder?

Det gælder de fleste sager. Her er der ofte mange bilag, vi skal gennemgå. Det kan også være mere juridisk komplicerede sager, hvor vi skal skaffe flere oplysninger hos borgeren eller kommunen.

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager vælger Ankestyrelsen at hastebehandle. Det er for eksempel, når en erstatning ikke kan udbetales til en borger med en livstruende sygdom, før vi har afgjort sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Kontakt Ankestyrelsen

Vi beslutter, om en sag skal hastebehandles.

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Du skal være opmærksom på, at det er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, du kan læse om her. De maksimale sagsbehandlingstider er på tre eller syv måneder.

Sidst opdateret 10.05.2017