Sagsbehandlingstider for kommunale sager

Ankestyrelsen behandler cirka 35.000 klagesager på det kommunale område om året.

Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først. 90 procent af sagerne bliver afgjort senest efter syv måneder. Langt de fleste sager bliver dog afgjort på væsentligt kortere tid end syv måneder. I visse sager træffer vi altid afgørelse inden for tre måneder.

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, sender vi et brev til dig. Her skriver vi, at vi har modtaget sagen, og der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet i brevet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse. I nogle sager er det inden for maksimalt tre måneder. De fleste sager behandler vi inden for maksimalt syv måneder.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt tre måneder?

Sager med en maksimal sagsbehandlingstid på tre måneder er

  • sager, som har en sådan karakter, at Ankestyrelsen vurderer, de bør blive behandlet hurtigt af hensyn til borgeren.

Det er for eksempel sager, hvor en borger søger om orlov til at passe et nærtstående, døende familiemedlem.

  • sager, som vi mener, generelt set er juridisk ukomplicerede. Det er gerne sager, der indeholder få akter og har at gøre med afgrænsede spørgsmål med en fast praksis.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt syv måneder?

I de fleste sager vil der ofte være mange bilag, som Ankestyrelsen skal gennemgå. Det kan også være mere juridisk komplicerede sager, hvor vi skal indhente flere oplysninger hos borgeren eller kommunen, før vi kan træffe en afgørelse.

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager vælger Ankestyrelsen at hastebehandle, hvis der er konkrete forhold, der taler for det. For eksempel at en erstatning ikke kan udbetales til en borger med en livstruende sygdom, før vi har truffet afgørelse.

Du kan også bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Kontakt Ankestyrelsen.

Det er Ankestyrelsen, som beslutter, om en sag skal hastebehandles.

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse om Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Du skal være opmærksom på, at det er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, du kan læse om her. De maksimale sagsbehandlingstider er på tre eller syv måneder.

Sidst opdateret 02.09.2015