Sagsbehandlingstider for kommunale sager

Ankestyrelsen behandler cirka 26.000 klager på det kommunale område om året.

Vores udgangspunkt er, at vi behandler de ældste sager først.

Vores aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Visse sager afgør vi hurtigere, mens andre tager længere tid at behandle. 

Visse sager behandler vi inden for tre måneder. 

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, skriver vi til dig, at vi har fået din klage. Der er også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse. 

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på maksimalt tre måneder?

Sager med en maksimal sagsbehandlingstid på tre måneder er:

  • sager, hvor vi vurderer, at de bør blive behandlet hurtigt af hensyn til borgeren. Det er for eksempel sager, hvor en borger søger om orlov til at passe et nærtstående, døende familiemedlem. 
  • sager, som er omfattet af den særlige varslingsordning i servicelovens § 3 a. 

Læs mere om varslingsordningen

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager vælger Ankestyrelsen at hastebehandle. Det er for eksempel, når en erstatning ikke kan udbetales til en borger med en livstruende sygdom, før vi har afgjort sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Kontakt Ankestyrelsen

Vi beslutter, om en sag skal hastebehandles.

Sidst opdateret 04.12.2018