Gå til indhold

Hvad er beskikkede medlemmer?

Beskikkede medlemmer er med til ankemøderne hos os for også at tage hensyn til den almindelige opfattelse i befolkningen.

Indstillet fra organisationer

Socialministeren og beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer for fire år ad gangen. Det sker efter indstilling fra:

  • LO - Landsorganisationen i Danmark
  • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
  • DA - Dansk Arbejdsgiverforening
  • DH - Danske Handicaporganisationer
  • KL - Kommunernes Landsforening.

De beskikkede medlemmer er ikke partsrepræsentanter. De deltager på ankemødet som en slags lægdommere. De er derfor ikke fagspecialister, men bruger deres generelle viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre en sag.

Konkrete navne på opfordring

Kun parterne i en sag kan bede om at få navnene på formanden og de beskikkede medlemmer eller nævnsmedlemmer, der var med til at afgøre sagen.

Særligt for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet

Til ankemøderne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet deltager arbejdsmarkedets parter også.

På de møder deltager de imidlertid som partsrepræsentanter for at sikre, at sagen bliver godt belyst gennem parternes grundige viden om arbejdsmarkedsforhold. De deltager altså ikke som lægmænd.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring