Hvad er beskikkede medlemmer?

Formålet med, at der medvirker beskikkede medlemmer til ankemøderne i Ankestyrelsen er, at der samtidig med overholdelsen af de juridiske regler, skal tages hensyn til den almindelige opfattelse i befolkningen.

Indstillet fra organisationer

Socialministeren og Beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer for fire år ad gangen efter indstilling fra følgende organisationer:

  • LO - Landsorganisationen i Danmark
  • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
  • DA - Dansk Arbejdsgiverforening
  • DH - Danske Handicaporganisationer
  • KL - Kommunernes Landsforening

De beskikkede deltager som lægmænd / lægdommere og ikke som partsrepræsentanter.

Konkrete navne på opfordring

Kun parterne i en sag kan skriftligt bede om at få oplyst navnene på formanden og de beskikkede medlemmer eller nævnsmedlemmer, der har deltaget i det møde, hvor sagen er afgjort.

Andre forhold i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet

Til ankemøderne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) deltager arbejdsmarkedets parter også i møderne.

På disse møder deltager de imidlertid som partsrepræsentanter for at sikre, at sagen bliver godt belyst gennem parternes grundige viden om arbejdsmarkedsforhold.

Alle beskikkede til møderne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet er partsrepræsentanter og ikke lægmænd.

 

Sidst opdateret 25.11.2013