Hvad er beskikkede medlemmer?

Formålet med, at der medvirker beskikkede medlemmer til ankemøderne i Ankestyrelsen er, at der samtidig med overholdelsen af de juridiske regler, skal tages hensyn til den almindelige opfattelse i befolkningen.

Indstillet fra organisationer

Socialministeren og Beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer for fire år ad gangen efter indstilling fra følgende organisationer:

  • LO - Landsorganisationen i Danmark
  • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
  • DA - Dansk Arbejdsgiverforening
  • DH - Danske Handicaporganisationer
  • KL - Kommunernes Landsforening

De beskikkede medlemmer er ikke partsrepræsentanter. De deltager på ankemødet som en slags lægdommer. De er derfor ikke fagspecialister, men anvender deres generelle viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre en sag.

Konkrete navne på opfordring

Kun parterne i en sag kan skriftligt bede om at få oplyst navnene på formanden og de beskikkede medlemmer eller nævnsmedlemmer, der har deltaget i det møde, hvor sagen er afgjort.

Andre forhold i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet

Til ankemøderne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) deltager arbejdsmarkedets parter også i møderne.

På disse møder deltager de imidlertid som partsrepræsentanter for at sikre, at sagen bliver godt belyst gennem parternes grundige viden om arbejdsmarkedsforhold.

Alle beskikkede til møderne i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet er partsrepræsentanter og ikke lægmænd.

 

Sidst opdateret 14.02.2017