Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2019
Ligebehandlingsnævnet | 19.12.2019
Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2019
14.11.2019
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 16 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.