Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020
Ligebehandlingsnævnet | 25.03.2020
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2020
Ligebehandlingsnævnet | 17.02.2020
Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.