Gå til indhold

Særligt for pressen

Kontakt til Ligebehandlingsnævnet

Ved telefonisk henvendelse skal du i første omgang bede om at tale med vores presse- og kommunikationskonsulent. Presse- og kommunikationskonsulenten vil enten videreformidle din henvendelse til sekretariatet eller vil indhente de nødvendige oplysninger fra sekretariatet for selv at kunne besvare din henvendelse.

Såfremt presse- og kommunikationskonsulenten videreformidler din henvendelse til sekretariatet, afklarer sekretariatet med nævnets formand, hvordan og af hvem henvendelsen skal besvares. Formanden har sit hovedvirke som landsdommer og er derfor ofte optaget af retsmøder. Du skal derfor være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at besvare henvendelser med kort varsel.

Du vil under alle omstændigheder blive kontaktet af enten presse- og kommunikationskonsulenten, sekretariatet eller nævnets formand.

Det er også muligt at kontakte nævnet via kontaktskemaet:

Kontaktskema

Sidst opdateret 14.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring