Særligt for pressen

Kontakt til Ligebehandlingsnævnet

Ved telefonisk henvendelse skal du i første omgang bede om at tale med vores presse- og kommunikationskonsulent. Presse- og kommunikationskonsulenten vil enten videreformidle din henvendelse til sekretariatet eller vil indhente de nødvendige oplysninger fra sekretariatet for selv at kunne besvare din henvendelse.

Såfremt presse- og kommunikationskonsulenten videreformidler din henvendelse til sekretariatet, vil du komme til at tale med sekretariatets kontorchef.

Sekretariatet kan i særlige tilfælde være behjælpelige med at formidle kontakt til nævnets formand. Da formanden ved siden af sit virke ved nævnet arbejder som Landsdommer foregår kontakten ved, at sekretariatet sender en e-mail til formanden med dine kontaktoplysninger og en beskrivelse af henvendelsens formål. Formanden vil herefter tage kontakt til dig, når det er muligt. Du skal derfor være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at besvare henvendelser med kort varsel.

Det er også muligt at kontakte nævnet via kontaktskemaet:

Kontaktskema

Sidst opdateret 12.06.2018