Om Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling.

Nævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen.

Ligebehandlingsnævnets oprettelse

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009.

Baggrunden for oprettelsen var, at det i den daværende regerings regeringsgrundlag var et mål at forbedre klagemulighederne i sager om forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet og at skabe en mere ensartet adgang til at få behandlet klager ved at oprette et fælles administrativt klagenævn for alle beskyttede kriterier.

Før Ligebehandlingsnævnets oprettelse var der to administrative klagenævn: Ligestillingsnævnet som behandlede klager om forskelsbehandling på grund af køn og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, som behandlede sager om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Sager om alder og handicap m.v. kunne kun behandles ved domstolene.

Ved oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet samlede man alle forskelsbehandlingsgrundene i ét administrativt klagenævn.

Sidst opdateret 30.04.2014