Gå til indhold

Om Ligebehandlingsnævnet

Nævnet og sekretariatet

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling.

Nævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen. Ligebehandlingsnævnets sekretariat forbereder sagerne. 

Ligebehandlingsnævnets pjece: "Bliver du forskelsbehandlet?"

I denne pjece kan du læse, hvilke sager Ligebehandlingsnævnet kan behandle, og hvordan du klager.

Ligebehandlingsnævnets oprettelse

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009.

Med lov om Ligebehandlingsnævnet blev der etableret en samlet administrativ klagenævnsbehandling af ligebehandlingsspørgsmål for alle grupper, der er beskyttet mod forskelsbehandling i lovgivningen. 

Før Ligebehandlingsnævnets oprettelse var der to administrative klagenævn:

  • Ligestillingsnævnet
  • Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling

Der var derfor mulighed for administrativ klagebehandling i sager om forskelsbehandling på grund af køn og etnisk oprindelse.

Forskelsbehandling af andre grund, for eksempel alder og handicap, kunne kun behandles ved domstolene.

Ved oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet samlede man alle forskelsbehandlingsgrundene i ét administrativt klagenævn.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring