Gå til indhold

Regler og love om ligebehandling

""

Lov om Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets kompetence til at træffe afgørelser følger af:

  • Lov om Ligebehandlingsnævnet
  • Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets kompetence

Ligebehandlingsnævnet behandler sager inden for følgende lovområder:

  • Lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven)
  • Lov om lige løn til mænd og kvinder (ligelønsloven)
  • Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven)
  • Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger
  • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
  • Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven)
  • Lov om etnisk ligebehandling
  • Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapdiskriminationsloven) 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring