Hvem kan klage?

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Krav om retlig interesse

Som udgangspunkt kan alle klage til Ligebehandlingsnævnet. Dog gælder der et krav om retlig interesse. Det betyder, at du selv skal være direkte berørt af forskelsbehandlingen. 

Partsrepræsentanter

Du kan selv stå for sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet eller du være repræsenteret af en partsrepræsentant. Det kan for eksempel være en advokat, en fagforening eller en privatperson. Hvis din partsrepræsentant ikke er advokat, skal du sende en fuldmagt sammen med klagen. Du skal selv dække eventuelle udgifter til en partsrepræsentant.

Fagforening

I nogle tilfælde er der mulighed for, at din fagforening kan indbringe din sag for faglig voldgift eller for Arbejdsretten. I sådanne tilfælde kan Ligebehandlingsnævnet ikke behandle din klage.

Hvis du er medlem af en fagforening, og hvis du sender en klage til os, vil vi derfor gerne have dokumentation for, at din fagforening ikke kan eller vil behandle din sag i det fagretlige system.

Udnyt de administrative klagemuligheder

Før du kan klage til Ligebehandlingsnævnet skal du have udnyttet eventuelle administrative klagemuligheder. Sekretariatet kan eventuelt rådgive dig.

Sidst opdateret 05.07.2017