Gå til indhold

Klage til Ligebehandlingsnævnet

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Krav om retlig interesse

Som udgangspunkt kan alle klage til Ligebehandlingsnævnet. Dog gælder der et krav om retlig interesse. Det betyder, at du selv skal være direkte berørt af den forskelsbehandling, som du klager over. 

Partsrepræsentanter

Du kan selv stå for sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet, eller du kan være repræsenteret af en partsrepræsentant. Det kan for eksempel være en advokat, en faglig organisation eller en privatperson. Hvis din partsrepræsentant ikke er advokat, skal du sende en fuldmagt sammen med klagen. Du skal selv dække eventuelle udgifter til en partsrepræsentant.

Du kan udfylde og sende en digital fuldmagt til Ligebehandlingsnævnet ved at bruge vores selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Du kan også sende en fuldmagt med fysisk post eller gennem Ligebehandlingsnævnets kontaktformular.

Fuldmagtsblanket (pdf)

Det fagretlige system

I nogle tilfælde er der mulighed for, at din faglige organisation kan indbringe din sag for faglig voldgift eller for Arbejdsretten. I sådanne tilfælde kan Ligebehandlingsnævnet ikke behandle din klage.

Hvis du er medlem af en faglig organisation, og hvis du sender en klage til os, vil vi derfor gerne have dokumentation for, at din faglige organisation ikke kan eller vil behandle din sag i det fagretlige system.

Udnyt de administrative klagemuligheder

Før du kan klage til Ligebehandlingsnævnet, skal du have udnyttet eventuelle administrative klagemuligheder. 

Klagefrist 

Der gælder ingen frist for, hvornår en klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet.

Hvis nævnet giver klageren medhold, kan et eventuelt krav på godtgørelse dog være bortfaldet som følge af forældelse eller retsfortabende passivitet. Hovedreglen i forældelsesloven er, at et krav er forældet efter tre år. Forældelsesfristen er dog 5 år for fordringer, som er afledt af et ansættelsesforhold.

Sidst opdateret 26.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring