Gå til indhold

Generel information

Vil du vide mere om nævnets praksis?

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Afgørelserne er anonymiserede af hensyn til sagens parter.

I databasen kan du søge efter afgørelser inden for de forskellige områder. Hvis du for eksempel vil finde afgørelser om afskedigelse under barselsorlov skal du vælge "Køn" og "Afskedigelse under orlov". Du kan også fritekstsøge eller søge alle afgørelser i et bestemt år frem.

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase

Nyheder og nyhedsbreve

Ligebehandlingsnævnet udsender hver måned et nyhedsbrev med resuméer af alle de sager, som nævnet har afgjort i den forgange måned. Du kan abonnere på nævnets nyhedsbreve.

Ligebehandlingsnævnet udsender også løbende nyheder omkring aktiviteter eller interessante sager.

Tilmeld dig nyheder fra Ligebehandlingsnævnet

Vil du vide mere om de enkelte områder?

Hvis du vil vide mere om et bestemt område, kan du læse mere her på hjemmesiden under "Bliver du forskelsbehandlet". 

Bliver du forskelsbehandlet?

I nævnets årsberetninger kan du finde artikler om forskellige emner og sagsområder. 

Ligebehandlingsnævnets årsberetninger

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring