Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

For at styrke nævnets tilsynsopgave er der for en periode tilført nævnet yderligere ressourcer blandt andet med henblik på at kunne behandle sagerne hurtigere og på at kunne anvende psykologfaglig konsulentbistand under forberedelsen af sagerne i sekretariatet. Desuden vil nævnet i flere tilfælde kunne tage tilsynssager op af egen drift, f.eks. hvor nævnet tidligere har udtalt kritik af den samme psykolog i flere tilfælde. Læs mere om her, hvornår nævnet indleder en tilsynssag.

Corona/Covid19-situationen - OBS på ændringer i dispensationen pr. 2. april 2021

Psykolognævnet er opmærksom på de udfordringer, der som følge af Corona/Covid19-situationen kan være i relation til den praktiske uddannelse til autorisation.

Psykolognævnet har derfor besluttet at give en generel dispensation fra følgende regler:

Konfrontationstimer:

Psykologer, der tilbyder teknologiunderstøttet konfrontationstimer fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021, kan få alle timerne medregnet til den praktiske uddannelse, så længe der er tale om udredning og intervention i overensstemmelse med Psykolognævnets regler og praksis. Det skal fremgå tydeligt af de relevante blanketter, hvor mange timer, der er ansigt til ansigt, og hvor mange timer, der er teknologiunderstøttet.

Dispensationen gælder for konfrontationstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for konfrontationstimer afholdt på video.

Fjernsupervision:

Der er i perioden fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021 mulighed for at få medregnet op til 80 timers fjernsupervision frem for de sædvanlige 40 timer. Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes.

Dispensationen gælder for supervisionstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for supervisionstimer afholdt på video.

Der dispenseres fra reglen om forudgående ansigt til ansigt supervisionstimer, inden fjernsupervisionen påbegyndes. Dispensationen gælder for de fjernsupervisionsforløb, der er påbegyndt i dispensationsperioden, det vil sige fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Psykolognævnets årsberetning 2019

Psykolognævnet iværksætter flere og flere skærpede tilsyn over for autoriserede psykologer. Samtidig bliver stadigt flere afgørelser offentliggjort på hjemmesiden. Læs mere om det i nævnets årsberetning for 2019, som du finder her.

Her kan du også læse fx om psykologers børnesamtaler i retten, om brugen af oplysninger om strafbare forhold i forældrekompetenceundersøgelser og om psykologers pligt til at videregive oplysninger uden samtykke.

Forældrekompetenceundersøgelser skal foretages af autoriserede psykologer

En ændring af serviceloven betyder, at psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehavere, der er iværksat som led i en børnefaglig undersøgelse, skal foretages af autoriserede psykologer.

Bestemmelsen gælder for undersøgelser, der er iværksat efter den 1. marts 2020.

Links til ændringsloven og lovbemærkningerne hertil findes på siden Love og regler under afsnittet Lovgivning om arbejdsopgaver for autoriserede psykologer. 


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring