Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Ny udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation.

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation er blevet opdateret. De nye retningslinjer træder i kraft den 1. oktober 2021.

Ud over en enkelt ændring i kravene til den praktiske uddannelse er retningslinjerne blevet uddybet med mere information om de enkelte krav, som tidligere kun har været tilgængelig på hjemmesiden og ikke i selve dokumentet om retningslinjerne. Med retningslinjerne pr. 1. oktober 2021 har nævnet forsøgt at samle al information om indholdet af den praktiske uddannelse i ét samlet dokument i form af retningslinjerne.

Derudover er retningslinjerne vedlagt et bilagsdokument, som indeholder vejledning om dokumentation for gennemførelsen af den praktiske uddannelse samt definitioner og eksempler.

Ændringen i indholdet af den praktiske uddannelse består i, at det nu er blevet et krav, at man skal have fået supervision fra minimum to forskellige supervisorer under den praktiske uddannelse. Kravet gælder for psykologer, der påbegynder den praktiske uddannelse til autorisation den 1. oktober 2021 eller derefter. Se pkt. 4.3.3 om antallet af supervisorer og kapitel 5 om ikrafttræden og overgangsordning.

Psykolognævnet bemærker, at nævnet fortsat er i en proces om retningslinjernes indhold, særligt i forhold til spørgsmålet om konfrontationstimer afholdt over video.

Find retningslinjerne og bilagsdokumentet her.

Ny udgave af Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer

Psykolognævnet har netop offentliggjort en revideret udgave af nævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer. De findes her.

Psykolognævnets årsberetning 2020

Også Psykolognævnets arbejde har i 2020 været påvirket af Covid-19-situationen, hvilket blandt andet har betydet, at nævnet har givet en generel dispensation fra kravet i autorisationsordningen om fysisk tilstedeværelse ved konfrontationstimer, der skal medregnes til autorisation. Tilsynssagerne har sammenlignet med tidligere år i flere tilfælde resulteret i strengere sanktioner, som for eksempel alvorlig kritik, fagligt påbud og egnethedspåbud. Af samme grund har Psykolognævnet offentliggjort en del flere afgørelser på nævnets hjemmeside i 2020. Læs mere om det i nævnets årsberetning for 2020, som du finder her.

Her kan du også læse fx om hvilke krav, der stilles til autoriserede psykologers journaler, om den skærpede underretningspligt og om to autorisationssager, hvor der blev givet dispensation fra kravet om, at et arbejdsforhold skal være på minimum 15 arbejdstimer om ugen for at kunne medregnes til autorisation.

Yderligere ressourcer

For at styrke nævnets tilsynsopgave er der for en periode tilført nævnet yderligere ressourcer blandt andet med henblik på at kunne behandle sagerne hurtigere og på at kunne anvende psykologfaglig konsulentbistand under forberedelsen af sagerne i sekretariatet. Desuden vil nævnet i flere tilfælde kunne tage tilsynssager op af egen drift, f.eks. hvor nævnet tidligere har udtalt kritik af den samme psykolog i flere tilfælde. Læs mere om her, hvornår nævnet indleder en tilsynssag.

Dispensation pga. Corona/Covid19-situationen

Som følge af de udfordringer Corona/Covid19-situationen har medført i relation til den praktiske uddannelse til autorisation, har Psykolognævnet besluttet at give en generel dispensation fra enkelte krav i den praktiske uddannelse.

Dispensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Læs om dispensationen her

Dispensationsmuligheder generelt, herunder ved gennemførelse af den praktiske uddannelse i lande, der fortsat er ramt af restriktioner pga. corona

Psykolognævnet er opmærksom på, at der forsat kan gælde restriktioner for ansøgere, der arbejder i f.eks. Grønland, og at der derfor for disse ansøgere fortsat kan være udfordringer i relation til den praktiske uddannelse.  Ansøgere kan i de tilfælde søge om dispensation samtidig med indsendelsen af en ansøgning om autorisation. 

Derudover kan der i andre situationer også være udfordringer med at opfylde kravene i autorisationsordningen, f.eks. på grund af nedsat arbejdsevne eller geografiske forhold. 

I de tilfælde skal der søges individuelt om dispensation i den konkrete sag i forbindelse med en ansøgning om autorisation. Læs her om eksempler fra praksis, hvor der er givet dispensationer fra kravene i autorisationsordningen.


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring