Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Psykolognævnets nye retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation

Psykolognævnet har udarbejdet nye retningslinjer for uddannelsen til autorisation, som kan findes her: 

Psykolognævnets retningslinjer for uddannelsen til autorisation 2024

 

Ændringerne til indholdet af den praktiske uddannelse til autorisation indebærer følgende:

  • Op til halvdelen af de i alt 1000 konfrontationstimer, en ansøger som minimum skal have afholdt i løbet af den praktiske uddannelse, kan nu udgøres af teknologiunderstøttede konfrontationstime
  • Op til 80 timer af de i alt 160 timers supervision, som en ansøger skal have modtaget, kan udgøres af fjernsupervision/teknologiunderstøttede supervisionstimer
  • Et fjernsupervisionsforløb forudsætter ikke længere, at der forudgående er modtaget et antal supervisionstimer, hvor supervisor og supervisand har været fysisk til stede i samme rum
  • Det maksimale antal supervisander ved fjernsupervision i gruppe ændres fra 4 til 12
  • Hvis man ønsker at medregne egenterapi til sin autorisation, kan op til halvdelen af disse timer være teknologiunderstøttede.

 

Med ovenstående ændringer fastholder Psykolognævnet, at de konfrontationstimer, der kan danne grundlag for autorisation, skal være afholdt ansigt til ansigt. Samtidig fastholdes det, at minimum halvdelen af konfrontationstimerne skal være foregået i en ramme, hvor psykologen har været fysisk til stede i det samme rum, som klienten. Det skyldes, at autorisationen er en kvalitetssikring, der efter nævnets opfattelse fortsat skal være baseret på de kompetencer, man opnår ved at være til stede i det samme rum, som klienten, under behandlingen.

 

Med ansigt til ansigt menes, at psykologen og klienten kan se hinanden. Det betyder, at behandling, der udelukkende er foregået mundtligt eller skriftligt, dvs. hvor psykologen ikke kan se klienten, fortsat ikke kan medregnes til autorisation. Dog gælder den generelle dispensationsperiode fortsat, således at de konfrontationstimer, der er afholdt mundtligt over telefonen i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 1. april 2021, kan medregnes til autorisation.

 

Retningslinjerne træder i kraft den 1. marts 2024, men muligheden for at medregne videotimer får tilbagevirkende kraft, således at man også kan medregne videotimer, der er afholdt før den 1. marts 2024.

 

Alle ansøgninger vil blive vurderet efter de nye retningslinjer pr. 1. marts 2024. Det gælder således både de ansøgninger, der allerede er modtaget, og dem, der modtages pr. 1. marts 2024 og derefter. Det betyder fx, at det ikke er nødvendigt at dokumentere, at man har modtaget et antal supervisionstimer med fysisk tilstedeværelse forud for et fjernsupervisionsforløb, da det ikke længere er et krav.

 

Nævnet stiller desuden nye blanketter til rådighed, som er tilpasset de gældende krav og muligheder i ordningen.


Sagsbehandlingstid for autorisation

Sagsbehandlingstiden for behandlingen af ansøgninger om autorisation har været stigende i 2023 og første del af 2024. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i 2023 har været på ca. 30 uger fra det tidspunkt, hvor Psykolognævnet har modtaget ansøgningen, til ansøgeren har modtaget en afgørelse. Heri indgår også ansøgninger, der ikke opfylder dokumentationskravet på ansøgningstidspunktet, og som må afvente ansøgers indsendelse af dokumentation, som dermed medfører en længere sagsbehandlingstid.

 

Du kan læse mere om baggrunden for sagsbehandlingstiden her.


Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 2021

Psykolognævnet har netop offentliggjort en revideret udgave af nævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer. De findes her.

Handicaptilgængelig version af retningslinjerne 2021 kan downloades her


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring