Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Psykolognævnets årsberetning 2021

Ligesom i 2020 har Covid-19-situationen i 2021 haft betydning for Psykolognævnets arbejde. I 2020 besluttede nævnet, at give en generel dispensationsmulighed fra de normale krav til autorisation. Perioden for den generelle dispensation omfattede perioden for 9. marts 2020 til den 1. april 2021. Nævnet besluttede i 2021 at forlænge perioden for den generelle dispensationsmulighed til den 3. oktober 2021, dog med visse ændringer fra den 1. april 2021. Læs om dispensationen her

Ved siden af behandlingen af sager har Psykolognævnet i 2021 haft et stærkt øget fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden og færdiggøre flere opgaver, som kan styrke Psykolognævnets tilsyn og behandling af sager i et støre omfang og inden for en kortere periode. Psykolognævnet har i den forbindelse blandt andet offentliggjort en ny udgave af Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 2021.  De findes her.  Nævnet har også offentliggjort en ny udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation 2021.  Find retningslinjerne og bilagsdokumentet her.

Psykolognævnets arbejde med øget fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden og færdiggøre flere opgaver har været hjulpet af en ressourcetilførsel til Psykolognævnets tilsynsopgave med ændringen af psykologloven, der kom i 2021. Ændringen gav mulighed for at udvide antallet af medlemmer og stedfortrædere i Psykolognævnet for på den måde at give nævnet mulighed for at kunne behandle flere sager og behandle sagerne hurtigere. I løbet af 2021 blev der også ansat en psykologfaglig konsulent til at bistå Psykolognævnets sekretariat. Læs mere herom i nævnets beretning for 2021, som du finder her.

Ny udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation.

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation er blevet opdateret. De nye retningslinjer træder i kraft den 1. oktober 2021.

Ud over en enkelt ændring i kravene til den praktiske uddannelse er retningslinjerne blevet uddybet med mere information om de enkelte krav, som tidligere kun har været tilgængelig på hjemmesiden og ikke i selve dokumentet om retningslinjerne. Med retningslinjerne pr. 1. oktober 2021 har nævnet forsøgt at samle al information om indholdet af den praktiske uddannelse i ét samlet dokument i form af retningslinjerne.

Derudover er retningslinjerne vedlagt et bilagsdokument, som indeholder vejledning om dokumentation for gennemførelsen af den praktiske uddannelse samt definitioner og eksempler.

Ændringen i indholdet af den praktiske uddannelse består i, at det nu er blevet et krav, at man skal have fået supervision fra minimum to forskellige supervisorer under den praktiske uddannelse. Kravet gælder for psykologer, der påbegynder den praktiske uddannelse til autorisation den 1. oktober 2021 eller derefter. Se pkt. 4.3.3 om antallet af supervisorer og kapitel 5 om ikrafttræden og overgangsordning.

Psykolognævnet bemærker, at nævnet fortsat er i en proces om retningslinjernes indhold, særligt i forhold til spørgsmålet om konfrontationstimer afholdt over video.

Find retningslinjerne og bilagsdokumentet her.

Ny udgave af Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer

Psykolognævnet har netop offentliggjort en revideret udgave af nævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer. De findes her.

Dispensation pga. Corona/Covid19-situationen

Som følge af de udfordringer Corona/Covid19-situationen har medført i relation til den praktiske uddannelse til autorisation, har Psykolognævnet besluttet at give en generel dispensation fra enkelte krav i den praktiske uddannelse.

Dispensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Læs om dispensationen her

Dispensationsmuligheder generelt, herunder ved gennemførelse af den praktiske uddannelse i lande, der fortsat er ramt af restriktioner pga. corona

Psykolognævnet er opmærksom på, at der forsat kan gælde restriktioner for ansøgere, der arbejder i f.eks. Grønland, og at der derfor for disse ansøgere fortsat kan være udfordringer i relation til den praktiske uddannelse.  Ansøgere kan i de tilfælde søge om dispensation samtidig med indsendelsen af en ansøgning om autorisation. 

Derudover kan der i andre situationer også være udfordringer med at opfylde kravene i autorisationsordningen, f.eks. på grund af nedsat arbejdsevne eller geografiske forhold. 

I de tilfælde skal der søges individuelt om dispensation i den konkrete sag i forbindelse med en ansøgning om autorisation. Læs her om eksempler fra praksis, hvor der er givet dispensationer fra kravene i autorisationsordningen.


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring