Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

For at styrke nævnets tilsynsopgave er der for en periode tilført nævnet yderligere ressourcer blandt andet med henblik på at kunne behandle sagerne hurtigere og på at kunne anvende psykologfaglig konsulentbistand under forberedelsen af sagerne i sekretariatet. Desuden vil nævnet i flere tilfælde kunne tage tilsynssager op af egen drift, f.eks. hvor nævnet tidligere har udtalt kritik af den samme psykolog i flere tilfælde. Læs mere om her, hvornår nævnet indleder en tilsynssag.

Psykolognævnets årsberetning 2020

Også Psykolognævnets arbejde har i 2020 været påvirket af Covid-19-situationen, hvilket blandt andet har betydet, at nævnet har givet en generel dispensation fra kravet i autorisationsordningen om fysisk tilstedeværelse ved konfrontationstimer, der skal medregnes til autorisation. Tilsynssagerne har sammenlignet med tidligere år i flere tilfælde resulteret i strengere sanktioner, som for eksempel alvorlig kritik, fagligt påbud og egnethedspåbud. Af samme grund har Psykolognævnet offentliggjort en del flere afgørelser på nævnets hjemmeside i 2020. Læs mere om det i nævnets årsberetning for 2020, som du finder her.

Her kan du også læse fx om hvilke krav, der stilles til autoriserede psykologers journaler, om den skærpede underretningspligt og om to autorisationssager, hvor der blev givet dispensation fra kravet om, at et arbejdsforhold skal være på minimum 15 arbejdstimer om ugen for at kunne medregnes til autorisation.

Corona/Covid19-situationen - OBS på ændringer i dispensationen pr. 2. april 2021

Psykolognævnet er opmærksom på de udfordringer, der som følge af Corona/Covid19-situationen kan være i relation til den praktiske uddannelse til autorisation.

Psykolognævnet har derfor besluttet at give en generel dispensation fra følgende regler:

Konfrontationstimer:

Psykologer, der tilbyder teknologiunderstøttet konfrontationstimer fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021, kan få alle timerne medregnet til den praktiske uddannelse, så længe der er tale om udredning og intervention i overensstemmelse med Psykolognævnets regler og praksis. Det skal fremgå tydeligt af de relevante blanketter, hvor mange timer, der er ansigt til ansigt, og hvor mange timer, der er teknologiunderstøttet.

Dispensationen gælder for konfrontationstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for konfrontationstimer afholdt på video.

Fjernsupervision:

Der er i perioden fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021 mulighed for at få medregnet op til 80 timers fjernsupervision frem for de sædvanlige 40 timer. Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes.

Dispensationen gælder for supervisionstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for supervisionstimer afholdt på video.

Der dispenseres fra reglen om forudgående ansigt til ansigt supervisionstimer, inden fjernsupervisionen påbegyndes. Dispensationen gælder for de fjernsupervisionsforløb, der er påbegyndt i dispensationsperioden, det vil sige fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring