Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

NYHED

Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer er nu offentliggjort.

Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer

Med ændringerne i psykologloven, der trådte i kraft den 1. juli 2017, blev der indsat en ny bestemmelse (§ 17 a, stk. 4, 2. pkt.) om, at Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers pligter efter psykologlovens kapitel 2.

Retningslinjerne er nu offentliggjort og kan findes her.

Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside