Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer samt anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Nye regler om Psykolognævnets tilsyn og gebyr for behandling af ansøgninger om autorisation

Psykologloven er ændret med virkning fra den 1. juli 2017. Desuden er en række nye bekendtgørelser trådt i kraft samme dato.

Nye regler om gebyr 

Den 1. juli 2017 trådte bekendtgørelsen om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog i kraft.

Se bekendtgørelse nr. 565 af 19. maj 2017

Efter bekendtgørelsen skal der nu betales et gebyr for at få behandlet en ansøgning om autorisation som psykolog.

Gebyret er 1650 kroner og skal indbetales samtidig med ansøgningen.

På Psykolognævnets sider finder du mere information om indbetaling af gebyr for autorisation, herunder om gebyr for autorisationsansøgninger, der er modtaget før den 1. juli 2017.

Mere information 

Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside