Forsiden

Nyheder
Ny vejledning om beregning af klagefrister
11.07.2018
Justitsministeriet har netop udsendt en ny vejledning om beregning af klagefrister – den følger Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg
Ankestyrelsen | 05.07.2018
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg.
Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmark i 2017
04.07.2018
Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 66 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.
Flere nyheder
Ankeskema

Adgang til webankeskema via virk.dk

Sagsbehandlere i kommunerne skal bruge et webankeskema til at sende social- og beskæftigelsessager til Ankestyrelsen.

Læs mere om hvordan du som sagsbehandler får adgang til skemaet, udfylder det, og hvad du ellers skal sende med.

Læs mere om webankeskemaet

forsidebanner, mellemkommunal uenighed

Ankestyrelsens praksis i sager om uenighed mellem kommuner.

Seneste vejledning: Når hjemløse krydser kommunegrænser – hvem skal hjælpe?

Læs mere

at skrive en afgørelse

Sagsbehandlernes guide til at skrive korrekte og forståelige afgørelser.

Særligt for sagsbehandlere i kommunerne og studerende på socialretlige uddannelser. 

Læs publikationen her

kursus
Ankestyrelsen tilbyder både vejledning og kurser til landets kommuner.

Kurserne er både grundkurser og kurser til den mere rutinerede medarbejder.

Mere om vejledning og kurser