Gå til indhold

Forsiden

Til borgere

Til borgere

Generel information om at klage til Ankestyrelsen
 
Mere information
Fo borgere

Til myndigheder

Læs om de forskellige muligheder for vejledning, som Ankestyrelsen tilbyder myndigheder
Mere information
Nyheder
23. april 2024

Udvidet mulighed for at stå på både national og international venteliste til adoption

Den 17. april 2024 trådte en regelændring i kraft i bekendtgørelsen om adoption, der gør det muligt for godkendte ansøgere at stå på venteliste til både national og international fremmedadoption, selvom DIA (Danish International Adoption), har sendt ansøgernes sag til afgiverlandet.
16. april 2024

Ankestyrelsen har ændret praksis vedrørende forældres følgeudgifter til afløsnings- og aflastningsordninger for børn

Med principmeddelelse 25-23 har Ankestyrelsen ændret praksis hvad angår følgeudgifter til afløsning og aflastning på børnehandicapområdet, så den svarer til praksis på voksenhandicapområdet. Borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kan enten kontakte Ankestyrelsen eller kommunen.
12. april 2024

Ny stikprøveundersøgelse viser, at Ankestyrelsen er enig med kommunerne i to tredjedele af sagerne om sanktioner for udeblivelse fra et tilbud eller en jobsamtale

Ankestyrelsen har i en ny praksisundersøgelse set på sager, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra et tilbud eller en jobsamtale. Undersøgelsen viser at især sager om aktivitetsparate borgere er en udfordring for kommunerne.
Flere nyheder

Se alle Ankestyrelsens publikationer

Vi offentliggør løbende undersøgelser, redegørelser og årsrapporter.
Læs mere

Tal og statistik

Ankestyrelsen afgør omkring 50.000 sager om året. Her kan du følge med i udviklingen i sagsbehandlingstider og statistikker over førsteinstansernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
Læs mere

Søg principmeddelelse

Søg principmeddelelser i vores database.
Læs mere

Barn og Ung i Ankestyrelsen

Til dig som skal til møde hos os eller har fået en underretning.
Læs mere

Retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Her kan du læse mere om initiativerne, der løber fra 2022-2025.
Læs mere

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.
Læs mere

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring