Gå til indhold

Forsiden

Til borgere

Til borgere

Generel information om at klage til Ankestyrelsen
 
Mere information
Fo borgere

Til myndigheder

Læs om de forskellige muligheder for vejledning, som Ankestyrelsen tilbyder myndigheder
Mere information
Nyheder
15. maj 2024

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 maj 2024

I to nye principmeddelelser beskriver vi henholdsvis fordeling af orlov med ret til barselspenge, når forældre ikke bor sammen på fødselstidspunktet, og at skader, der sker under transport til og fra arbejde, undtagelsesvist kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Læs også om forhandlingspligten, når personer med handicap søger en offentlig stilling med fortrinsadgang, ventetid på levering af handicapbiler og vores omgørelsesprocent for 2023, samt at Ankestyrelsen modtager markant flere sager.
08. maj 2024

Ankestyrelsen holder Kristi Himmelfartslukket

I anledning af Kristi Himmelfartsferien holder Ankestyrelsen lukket.
26. april 2024

Handicapsagsbarometer: Der er fejl med væsentlig betydning for rigtigheden i 47 procent af sagerne om ledsagelse til voksne med handicap

Ankestyrelsens nye handicapsagsbarometer har taget temperaturen på sagsbehandlingen i landets kommuner i sager om ledsagelse efter servicelovens § 97. Barometret viser, at kommunerne generelt har svært ved at vurdere, hvornår en borger skal have hjælp til ledsagelse.
Flere nyheder

Se alle Ankestyrelsens publikationer

Vi offentliggør løbende undersøgelser, redegørelser og årsrapporter.
Læs mere

Tal og statistik

Ankestyrelsen afgør omkring 50.000 sager om året. Her kan du følge med i udviklingen i sagsbehandlingstider og statistikker over førsteinstansernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
Læs mere

Søg principmeddelelse

Søg principmeddelelser i vores database.
Læs mere

Barn og Ung i Ankestyrelsen

Til dig som skal til møde hos os eller har fået en underretning.
Læs mere

Retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Her kan du læse mere om initiativerne, der løber fra 2022-2025.
Læs mere

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.
Læs mere

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring