Forsiden

Nyheder
Du kan ikke skrive til os via eBoks og borger.dk
27.07.2016
Der er fortsat problemer med at sende elektronisk post til Ankestyrelsen.
Flere førtidspensionister i 2015
14.07.2016
12 procent flere fik førtidspension i 2015 end i 2014, viser Ankestyrelsens årsstatistik. Den viser også, at gennemsnitsalderen for førtidspensionister i 2015 var 48,1 år.
Udbetaling Danmark får ret i otte ud af ti klagesager
Ankestyrelsen | 07.07.2016
Ankestyrelsens redegørelse viser dog, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer – særlig med reglerne om at sende klager videre, at partshøre og at begrunde afgørelserne.
Flere nyheder
Sager om sygedagpenge

hojesteretsdom

Ankestyrelsen har offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret.

Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om de skal genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for.  

Læs mere om den nye praksis

Tal fra Ankestyrelsen

 

 

 


Vi samler data fra kommunerne, vores egen sagsbehandling m.m. og bruger dem i statistikker og analyser.

Tal fra Ankestyrelsen

Sagsbehandlingstider  




Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på forskellige områder.
 

Sagsbehandlingstider

kursus




Ankestyrelsen tilbyder både grundkurser og kurser for den rutinerede medarbejder.

Kurser