Gå til indhold

Retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Her kan du få overblik over retssikkerhedsinitiativerne, der blandt andet indeholder tilbud om kompetenceudvikling til rådgivere og ledere. På de tilhørende undersider kan du læse om de specifikke initiativer.

Et bredt politisk flertal har i 2021 aftalt at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet med midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, også kaldet SSA-reserven. Aftalen er mundet ud i en lang række initiativer, som Ankestyrelsen og Socialstyrelsen skyder i gang i den kommende tid.
Initiativerne på handicapområdet indeholder både undervisning, undersøgelser og anbefalinger samt opfølgning fra tilsynet.

Undervisning og kompetenceudvikling
Et centralt element er målrettede tilbud om praksisnær læring og kompetenceudvikling til jer, der arbejder med handicapområdet i kommunerne. Det gælder både for dig som socialrådgiver/rådgiver og hvis du er faglig leder.

Du vil blive tilbudt juridiske værktøjer, der matcher behovene i den daglige behandling af borgernes sager. Det kan være i form af læringsforløb eller konkret tjekliste og anbefalinger, der kan bruges som vejledning i sagsbehandlingen. Desuden vil endnu flere kommuner end tidligere få mulighed for at få hjælp fra task forcen på handicapområdet. Det skal blandt andet styrke en helhedsorienteret sagsbehandling.

Undersøgelser, anbefalinger og opfølgning fra tilsynet
Ankestyrelsen vil gennemføre flere undersøgelser af kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Det kan f.eks. være sager om hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller ledsageordningen. De deltagende kommuner vil efterfølgende modtage anbefalinger til, hvordan de kan forbedre deres sagsbehandling.

Vi vil også udvikle et handicapsagsbarometer. Barometeret skal skabe viden om, hvor der er behov for at iværksætte læring, der kan understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. Barometeret vil løbe fra 2023 og tre år frem.

Tilsynet i Ankestyrelsen vil blandt andet gennemgå samtlige kommuners behandling af Social- og Ældreministeriets danmarkskort over den kommunale sagsbehandling på handicapområdet. Tilsynet kan i den forbindelse pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis kommunen ikke selv iværksætter en sådan, selvom danmarkskortet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunens sagsbehanding viser, at der er et behov.

Hvis du vil vide mere
Under kategorierne ”undervisning” og ”undersøgelser og opfølgning” i venstremenuen, kan du læse mere om de forskellige initiativer og fx tilmelde dig kompetenceudviklingstilbuddene.

Læs Ankestyrelsen og Socialstyrelsens nyhed om retssikkerhedsinitiativerne på handicapområdet.

Læs aftaleteksten om retssikkerhedsinitiativerne

 Billede af tidslinje til retssikkerhedsinitiativerne på børnehandicapområdet

Sidst opdateret 30.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring