Gå til indhold

Nye initiativer på handicapområdet skal styrke borgernes retssikkerhed

Ankestyrelsen har sat en række initiativer i gang for at styrke retssikkerheden på handicapområdet. Det er blandt andet undersøgelser af retssikkerheden på området og tilbud til kommunerne om kompetenceudvikling af medarbejdere og faglige ledere. Ankestyrelsens vicedirektør Jacob Hess fortæller her om initiativerne.

Af Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen

I slutningen af 2021 blev der indgået en 4-årig politisk aftale om at styrke retssikkerheden på handicapområdet. Den munder nu ud i en række konkrete initiativer, som Ankestyrelsen har ansvaret for, og som alle er målrettet kommunerne.

Vi har valgt at inddele initiativerne under overskrifterne ”undersøgelser og opfølgning” og ”undervisning”.

I vores fokus på undersøgelser og opfølgning, vil vi se nærmere på kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Det vil være i form af undersøgelser inden for sagsområder som fx hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller ledsageordningen.
I forhold til undervisning vil vi styrke retssikkerheden for børn og voksne med handicap ved blandt andet at udbyde målrettede tilbud om praksisnær læring og kompetenceudvikling til medarbejdere og faglige ledere i kommunerne.

Et eksempel på et undervisningstilbud er læringsforløb, hvor sagsbehandlere, rådgivere og ledere fra udvalgte kommuner kan tilmelde sig undervisning om et udvalgt emne inden for serviceloven på handicapområdet og en gennemgang af de generelle sagsbehandlingsregler. Læringsforløbene skal styrke kompetenceudvikling og kvaliteten i kommunens sagsbehandling og i sidste ende sikre borgerens retssikkerhed. Et andet eksempel er en udvidelse af de nuværende taskforceforløb, hvor Ankestyrelsen samarbejder med Socialstyrelsen. Et taskforceforløb er et to-årigt udviklingsforløb for en kommune, hvor vi stiller skarpt på den juridiske og socialfaglige kvalitet i den kommunale sagsbehandling.

Tilsyn
I de to hovedgrupper ”undersøgelser og opfølgning” og ”undervisning” er der et par initiativer, jeg gerne vil uddybe yderligere.

Det ene initiativ styrker det kommunale tilsyn på handicapområdet. Vi vil foretage en systematisk gennemgang af samtlige kommuners behandling af Social- og Ældreministeriets danmarkskort over den kommunale sagsbehandling på handicapområdet.

Som en del af initiativet er lovgivningen blevet ændret, så Ankestyrelsen nu har fået mulighed for at pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan. Det kan ske i tilfælde, hvor den enkelte kommune har behov for at rette op på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen og ikke selv har iværksat en handlingsplan.

Handicapsagsbarometer
Endelig vil jeg fremhæve initiativet om handicapsagsbarometeret, der skal give et aktuelt og præcist billede af den juridiske kvalitet i de kommunale afgørelser. Formålet med barometeret er at skabe viden om, hvor der er behov for at iværksætte læring, der kan understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. Barometeret vil løbe i tre år fra og med 2023, og den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen vil blive vurderet på baggrund af en lang række konkrete sager, som vi indhenter fra alle kommuner.

Det er en helt central opgave for Ankestyrelsen at bidrage til en styrket sagsbehandling i kommunerne. Det er formålet med alle initiativerne, både dem jeg har fremhævet og de andre, du kan læse mere om i nyhedsbrevet.

Initiativerne skal understøtte kommunernes arbejde med at træffe de rigtige afgørelser og dermed styrke borgernes retssikkerhed. Derfor ser vi også frem til at arbejde tæt sammen med landets kommuner og interesseorganisationerne på området om at få aftalens gode intentioner ført ud i livet.

Sidst opdateret 31.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring