Gå til indhold

Praksisnotater fra temamøder

Her kan du læse praksisnotater fra temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager.

Ankestyrelsen afgør hvert år 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. 

Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles. Det sender vi til de beskikkede medlemmer og offentliggør nu også her på hjemmesiden, så andre også kan få glæde af dem. Vi vil også offentliggøre korte resuméer fra nogle af de sager, som er blevet behandlet på møderne.

Vi holder cirka 30 temamøder om året. Der vil derfor hele tiden komme nye praksisnotater inden for de forskellige lovområder her på siden. Vi lægger de første notater ud i maj måned. 

De 1200 tematiserede sager bliver ligeligt fordelt mellem social- og beskæftigelsesområdet. Sagerne dækker bredt de sagstyper, som Ankestyrelsen behandler.

Se praksisnotater fordelt på lovområder

  Sidst opdateret 11.07.2022

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring