Adoptionsnævnet

En af Adoptionsnævnets centrale opgaver er at behandle klager over Statsforvaltningen (adoptionssamrådene) fra borgere, der har fået afslag på at blive godkendt til at adoptere et barn fra udlandet eller Danmark.

En adoption skal være til barnets bedste. Derfor bliver både barnets og adoptantens forhold undersøgt. Det sker for at vurdere, om barnet har gavn af adoptionen.

Her kan du læse resuméer af udvalgte afgørelser, som nævnet har truffet siden den 1. januar 2000. Afgørelserne udgør i et vist omfang praksis for anvendelsen af de forskellige bestemmelser i adoptionsloven og adoptionsbekendtgørelsen.