Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
forsidebillede1
Om nævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. En af nævnets opgaver er at behandle klager over Adoptionssamrådets afgørelser om godkendelse som adoptant. Udgangspunktet for alt vores arbejde er, at en adoption skal være til barnets bedste.