Samarbejdspartnere

Adoptionsnævnets opgaver kræver et godt samarbejde med forskellige offentlige myndigheder og med den formidlende organisation.

Læs om de opgaver, der ligger hos de forskellige aktører og hvad deres rolle er i forhold til Adoptionsnævnet.

Sidst opdateret 01.10.2018