Samarbejdspartnere

Adoptionsnævnets opgaver kræver et godt samarbejde med forskellige offentlige myndigheder og med den formidlende organisation.

Læs om de opgaver, der ligger hos de forskellige aktører og hvad deres rolle er i forhold til Adoptionsnævnet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/10 2018

Sidst opdateret 01/10 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring