Gå til indhold

Adoptionsnævnets samarbejde med den formidlende organisation

Den formidlende organisations rolle

DIA (Danish International Adoption) står for at skabe forbindelse  mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption. De yder desuden bistand til at gennemføre adoptionen.

DIA er akkrediteret af Social og Indenrigsministeren til at yde adoptionshjælp. Læs mere her:

DIA

Organisationens virksomhed skal være bestemt af hensynet til barnets bedste. Det fremgår af akkrediteringen, at organisationen skal drives på et etisk og fagligt forsvarligt niveau uden økonomisk vinding for øje. Virksomheden skal også drives i overensstemmelse med internationale konventioner, den danske adoptionslovgivning, vilkårene for organisationens akkreditering og adoptionslovgivningen i de lande, hvor den formidlende organisation formidler børn fra.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring