Gå til indhold

Regler og henstillinger

Reglerne om adoption findes i adoptionsloven og i en række bekendtgørelser.

Udover reglerne i adoptionsloven og bekendtgørelserne gælder den internationale konvention Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, som Danmark har tiltrådt.

Her på hjemmesiden kan du finde alle love og bekendtgørelser om adoption i Danmark.

Adoptionsnævnet har mulighed for at rette generelle henstillinger til Statsforvaltningen i forbindelse med spørgsmål om sagsbehandlingen i adoptionssager.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring