Om Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan.

Adoptionsnævnet blev oprettet i 1976 og er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Nævnet består af en formand og ni andre medlemmer.

Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Adoptionsnævnets mødekalender

Møder kan blive aflyst eller være forbeholdt bestemte emner. Det er derfor altid en god ide at ringe til vores sekretariat, hvis du vil vide, hvornår vi holder møde.

 

 2020

  • onsdag den 4. marts  
  • onsdag den 27. maj (aflyst)
  • onsdag den 2. september
  • onsdag den 25. november (heldagsmøde) 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 20/05 2020

Sidst opdateret 20/05 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring