Om Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan.

Adoptionsnævnet blev oprettet i 1976 og er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Nævnet består af en formand og ni andre medlemmer.

Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Adoptionsnævnets mødekalender

Møder kan blive aflyst eller være forbeholdt bestemte emner. Det er derfor altid en god ide at ringe til vores sekretariat, hvis du vil vide, hvornår vi holder møde.


2018

 • Tirsdag den 30. januar 
 • Tirsdag den 17. april  (Heldagsmøde)
 • Tirsdag den 29. maj  - aflyst
 • Tirsdag den 28. august
 • Tirsdag den 9. oktober - aflyst
 • Tirsdag den 27. november

 2019

 • onsdag den 6. februar 
 • onsdag den 3. april (Heldagsmøde)
 • onsdag den 12. juni 
 • onsdag den 28. august 
 • onsdag den 9. oktober  (Heldagsmøde)
 • onsdag den 4. december  

 

Sidst opdateret 01.10.2018