Rådgivende børnelæger

Du kan få rådgivning hos en uvildig børnelæge, når du skal tage stilling til, om du vil adoptere et konkret barn.

Du skal henvende dig til lægen fra den region, hvor du bor. Hvis rådgiveren er fraværende, skal du henvende dig til bagvagten, som er anført nedenfor.

Den rådgivende børnelæge kan rådgive ved - sammen med dig - at gennemgå de lægelige papirer for at hjælpe dig med at vurdere, om du har tilstrækkelige ressourcer. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Speciallæge i pædiatri, Inge-Merete Nielsen, Holmevej 87, 2860 Søborg, tlf.: 39 56 30 87 eller 40 31 87 54 (efter kl. 9.00). 

Region Midtjylland:

Speciallæge i pædiatri, Vibeke Hardam Nohns, Markleddet 33, 6950 Ringkøbing, tlf.: 40 37 25 55 eller 97 32 61 13 (efter kl. 16.00) (bagvagt Hans Christian Laugaard-Jacobsen).

Region Syddanmark og Region Nordjylland:

Speciallæge i pædiatri, Hans Christian Laugaard-Jacobsen, Duebrødrevej 7, 9000 Ålborg, tlf.: 20 94 01 06 (dagligt kl. 18.00-21.00) (bagvagt: Vibeke Hardam Nohns).

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17/11 2020

Sidst opdateret 17/11 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring