Rådgivende børnelæger

Du kan få rådgivning hos en uvildig sagkyndig børnelæge, når du skal tage stilling til, om du vil adoptere dette barn. Adoptionsnævnet har til opgave at udpege de rådgivende børnelæger, man som adoptant kan henvende sig til.

Du skal henvende dig til lægen fra den region, hvor du bor. Hvis rådgiveren er fraværende, skal du henvende dig til bagvagten, som er anført nedenfor.

Den rådgivende børnelæge kan yde rådgivning i form af at lægen sammen med ansøgerne gennemgår de lægelige papirer med henblik på en vurdering af, om man har tilstrækkelige ressourcer. 

Region Hovedstaden 

Speciallæge i pædiatri, Niels Tønnes Petersen, Rønnebærvej 103, 2840 Holte, tlf.: 51 36 52 24 eller 45 42 33 38 (bagvagt: Inge-Merete Nielsen).

Region Sjælland:

Speciallæge i pædiatri, Inge-Merete Nielsen, Holmevej 87, 2860 Søborg, tlf.: 39 56 30 87 (efter kl. 09.00) (bagvagt: Niels Tønnes Petersen).

Region Midtjylland:

Speciallæge i pædiatri, Vibeke Hardam Nohns, Markleddet 33, 6950 Ringkøbing, tlf.: 40 37 25 55 eller 97 32 61 13 (efter kl. 16.00) (bagvagt Hans Christian Laugaard-Jacobsen).

Region Syddanmark og Region Nordjylland:

Speciallæge i pædiatri, Hans Christian Laugaard-Jacobsen, Duebrødrevej 7, 9000 Ålborg, tlf.: 20 94 01 06 (dagligt kl. 18.00-21.00) (bagvagt: Vibeke Hardam Nohns).

Sidst opdateret 17.09.2018